معرفی مدیرسایت

مدیر مسئول و سردبیر:
 رضا پاشانجاتی

مربی رسمی فدراسیون شطرنج،
داور فدراسیون جهانی شطرنج
و کارشـــــناس خبرنگاری

reza_pashanejati@yahoo.com

عضويت سريع

شناسه :
نام اصلي:
ايميل:
تايپ مجدد:
رمز عبور:
تايپ مجدد:
 

آمار کاربران

بازی آن لاین

 

Play Chess Online

رخ در آپارات

سایت شطرنج رخ

 

مسابقات قهرمانی تیمی آسیا ژائوژوانگ - چین 2012

 

مسابقات قهرمانی تیمی آسیا با شرکت 14 تیم در بخش آزاد و 10 تیم در بخش بانوان از جمله تیمهای ملی آقایان و بانوان کشورمان از 28 اردیبهشت لغایت 8 خرداد به میزبانی شهر "ژائو ژوانگ" واقع در کشور چین در حال  برگزاری است.

+ گزارش دور دوم... 

سایت شطرنج رخ

مسابقات قهرمانی تیمی آقایان آسیا

در این دوره از مسابقات و در بخش آقایان چهارده  تیم از سیزده کشور قاره کهن حضور دارند. چین1، هند ، ویتنام ، چین2 ، قزاقستان ، ایران ، سنگاپور، عراق ، یمن ، کره جنوبی ، مغولستان ، اندونزی ، هنگ کنگ و چین تایپه ، چهارده تیمی هستند که در این دوره از رقابتها در 9 دور و به روش سوئیسی با هم به رقابت خواهند پرداخت.تیم چین1 با ترکیب "هائو ونگ"(2736) ، "یو ونگ"(2690) ، "چائو لی"(2703) ، "لیرن دینگ"(2679) و "یانگی یو"(2626) با معدل ریتینگ 2703 به عنوان قدرتمندترین و بخت نخست قهرمانی مسابقات به شمار می رود.تیم ملی کشورمان را دراین دوره از مسابقات به ترتیب میز استاد بزرگ احسان قائم مقامی(2579) ، استاد بین المللی سید جواد علوی مقدم (2441) ، استاد بین النمللی پوریا درینی(2491) ، استاد بزرگ اصغر گلیزاده(2482)  و استاد بزرگ مرتضی محجوب(2424)  همراهی می کنند.گفتنی است تیم ملی کشورمان با معدل درجه 2498 به عنوان بخت ششم قهرمانی مسابقات به شمار می رود. در اولین دور مسابقات تیم ملی کشورمان به مصاف هنگ کنگ بخت سیزدهم عنوان قهرمانی با معدل ریتینگ 1511 رفته است.اما در درجه بندی بازیکنان احسان قائم مقامی با درجه 2579 در مکان شانزدهم قرار دارد.استاد بین المللی پوریا درینی (2491) بیست و هشتم و استاد بزرگ اصغر گلیزاده (2482) بیست و نهم می باشند.استاد بین المللی سید جواد علوی مقدم(2441) در مکان سی و یکم است و استاد بزرگ مرتضی محجوب(2424) سی و نهم می باشد.در صدر این جدول "هائو ونگ"(2738) از چین1 ،"کریشنان ساسیکیران"(2720) از هند در مکان دوم است و "لیگوانگ لیم"(2703) در مکان سوم قراردارد.

 

مسابقات قهرمانی تیمی بانوان آسیا

در بخش بانوان که با شرکت 10 تیم از 8 کشور آسیایی برگزار می شود. تیمهای چین 1، چین2 ، چین 3 ، هندوستان ، قزاقستان ، ویتنام ، مغولستان ، اندونزی، ایران و سنگاپور حضور دارند که در 9 دور و به روش دوره ای با هم به رقابت خواهند پرداخت.گفتنی است ترکیب تیم بانوان کشورمان را در این دوره از مسابقات و به ترتیب میز استاد بزرگ بانوان آتوسا پورکاشیان(2336)، استاد بین المللی بانوان ساراسادات خادم الشریعه(2284)،استاد بین المللی بانوان شایسته قادرپور(2241)،استاد بین المللی بانوان میتراحجازی پور(2223) و درسا درخشانی(2004) تشکیل می دهند.تیم ملی بانوان کشورمان با معدل ریتینگ 2271 به عنوان بخت پنجم قهرمانی مسابقات به شمار می رود..در این بخش تیم چین 1 با ترکیب استاد بزرگ" ژو ژائو"(2549) ، استاد بزرگ بانوان "وینجون یو"(2529) ، "یانگ شن"(2419) ، استاد بزرگ بانوان "غیان هوانگ"(2417) و استاد بزرگ بانوان "ییژین دینگ"(2353) با معدل ریتینگ 2479 به عنوان بخت نخست قهرمانی مسابقات به شماز می رود.گفتنی است در دور اول تیم ملی بانوان کشورمان به مصاف تیم ویتنام با معدل ریتینگ 22791  رفته است.در جدول ردجه بندی بازیکنان استاد بزذگ بانوان آتوسا پورکاشیان با درجه  2336 در مکان نوزدهم قرار دارد.استاد بین المللی بانوان ساراسادات خادم الشریعه(2284) بیست و سوم است.استاد بین المللی بانوان شایسته قادرپور(2241) در مکان بیست وششم ایستاده است و استاد بین المللی بانوان میترا حجازی پور(2223) مکان بیست و نهم را به خود اختصاص داده است و درسا درخشانی تنها بازیکن بدون عنوان تیم ملی بانوان کشورمان با درجه 2004 در مکان چهل وششم در بین چهل نه بازیکن حاضر در این دوره از مسابقات قرار دارد.در این جدول استاد بزرگ "ژو ژائو"(2549) در مکان نخست قرار دارد و دیگر هموطن وی استاد بزرگ بانوان "ونجون یو"(2549) در مکان دوم است و دیگر استاد بزرگ مسابقات "هاریکا دروناوالی"(2508) از هند در مکان سوم جدول درجه بندی مسابقات تیمی بانوان آسیا قرار دارد.  

 

سایت شطرنج رخ  دور اول: پیروزی آقایان و پیروزی بزرگ بانوان

همانطور که انتظار میرفت تیم آقایان تولنست با نتیجه 4-0 بر تیم ضعیف هنگ کنگ غلبه کند.در این دیدار تیم ایران به ترتیب میز با ترکیب احسان قائم مقامی ، سید جواد علوی مقدم ، پوریا درینی و اصغر گلیزاده رو در روی حریف قرار گرفت.احسان قائم مقامی بر روی میز یک و با مهره سیاه  بر"کیروس هویئونگ لای"(1826) غلبه کرد.سید جواد علوی مقدم با مهره سفید "چئوک وای لو"(1818) را از پیش رو برداشت.بر روی میز سوم پوریا درینی با مهره سیاه بر "نیووربوگ دیوید گارسران" بازیکن بدون درجه تیم حریف غلبه کرد و اصغر گلیزاده با مهره سفید "هیسان وونگ" دیگر بازیکن بدون درجه حریف دور اول تیم ملی آقایان کشورمان  بر روی میز چهارم فائق آمد تا تیم کشورمان در اولین بازی انتظارها را بر آورده کند.ملی پوشان تیم آقایان کشورمان در بازی دوم به مصاف تیم قدرتمند و مدعی سوم کسب عنوان قهرمانی مسابقات با میانگین درجه 2594 خواهد رفت.استاد بزرگ "لی گوانگ لیم" با درجه 2703 که در جدول درجه بندی بازیکنان در مکان سوم قرار دارد  همچنین "ترانگ سان نگوین انگوک" با درجه 2656 که نامش در مکان هشتم جدول درجه بندی بازیکنان حاضر در مسابقات دیده می شود، به عنوان سرشناسترین بازیکنان تیم ویتنام می باشند.

در دیگر بازیها چین 1 با نتیجه 4-0 عراق را از پیش رو برداشت.هند با همین نتیجه بر یمن غلبه کرد و چین2 با نتیجه 2-2 در مقابل مغولستان متوقف شد.

 

تیم ملی بانوان کشورمان دست به کار بزرگی رد و با نتیجه 2.5 بر 1.5 تیم ویتنام بخت چهارم عنوان قهرمانی مسابقات را از پیش رو برداشت.در این دیدار تیم ایران به ترتیب میز با ترکیب آتوسا پورکاشیان ، ساراسادات خادم الشریعه ، شایسته قادرپور و میترا حجازی پور در برابر ویتنام به میدان رفت.در میز اول آتوسا پورکاشیان یا مهره سیاه بر استاد بزرگ بانوان "لی تائو نگوین فام"(2390) غلبه کرد.سازاسادات خادم الشریعه با مهره سفید توانست دیگر استاد بزرگ بانوان تیم حریف "تی تان آن نگوین"(2301) را متوقف کند.شایسته قادرپور تنها شکست تیم ایران را در برابر استاد بین المللی بانوان "بیچ انگوک فام"(2176) با مهره سیاه متحمل شد و میترا حجازی پور با مهره سیاه توانست استاد بین المللی بانوان "تی مای هونگ نگوین"(2137) را از پیش رو بردارد تا تیم بانوان کشورمان سر آغازی خوب در این دوره از رقابتها داشته باشد.بانوان شطرنج کشورمان در دور دوم به مصاف تیم مغولستان خواهند رفت.مغولستان در جدول آغازین رقابتها در مکان پنجم قرار دارد و استاد بین المللی "باتخویاگ مونگونتول"(2451 ) و استاد بزرگ بانوان "تووشینتگتوس باتچیمگ"(2363) از بازیکنان سرشناس این تیم می باشند.

در دیگر بازیهای قهرمانی تیمی بانوان آسیا ،تیم چین1  با نتیجه 4-0 از سد تیم هموطن چین2  گذشت.تیم هند، بخت دوم کسب عنوان قهرمانی مسابقات شکست سنگینی را در برابر تیم چین2 و بخت سوم کسب عنوان قهرمانی مسابقات با نتیجه 3-1  متحمل شد.

 

سایت شطرنج رخ  دور دوم: تساوی خوب برای آقایان و یک پیروزی دیگر برای بانوان

روز دوم از مسابقات قهرمانی تیمی آسیا و یا به قولی جام ملتهای آسیا با یک تساوی خوب برای تیم آقایان در برابر تیم قدرتمند ویتنام همراه بود.در این دیدار تیم ملی آقایان کشورمان همانند بازی دور اول با ترکیب احسان قائم مقامی،سید جواد علوی مقدم،پوریا درینی و اصغر گلیزاده به مصاف حریف صاحب نام خود و بخت سوم کسب عنوان قهرمانی مسابقات رفت.در این مصاف و بر روی میز یک ، قائم مقامی در برابر حریف نامدار خود استاد بزرگ "لی گوانگ لیم"(2703) کاری از پیش نبرد و تنها شکست تیم کشورمان را متحمل شد.علوی مقدم بر روی میز دوم با مهره سفید توانست استاد بزرگ "انگوک ترونگ سان نگوین"(2656) را با نتیجه تساوی متوقف کند و نیم امتیاز ارزشمند را به حساب تیم ملی کشورمان واریز نماید.اما قهرمان تیم ملی کشورمان در این روزرا باید پوریا درینی نام نهاد.وی توانست با مهره سیاه براستاد بین المللی "دوک هائو نگوین"(2496) غلبه کند و یک امتیاز حساس و ارزشمند را برای تیم کشورمان به ارمغان آورد.بر روی میز چهارم اصغر گلیزاده در برابر استاد بین المللی "ون هوی نگوین"(2502) مساوی کرد تا در مجموع تیم ملی آقایان کشورمان با حساب 2-2 یک مساوی ارزشمند را در برابر تیم قدرتمند ویتنام رقم بزند.در دور سوم و طبق قرعه تیم کشورمان به مصاف تیم مغولستان بخت هشتم کسب عنوان قهرمانی مسابقات خواهد رفت.تیم مغولستان را در این دوره از رقابتها استاد بین المللی "بایراسایخان گوندووا"(2516)،استاد فیده "گومبوسورن مونخگال"(2387)،استاد بین المللی "نامخای باتولگا"(2397)،استاد فیده اورتناسان ناساجارگال"(2304) همراهی می کنند.گفتنی است تیم ملی کشورمان در پایان دور دوم با یک پیروزی و یک تساوی و کسب 3 امتیاز در مکان سوم جدول رده بندی قرار دارد.

در دیگر دیدارها چین1 با نتیجه 3.5-0.5 بر قزاقستان غلبه کرد.هند 3-1 سنگاپور را از پیش رو برداشت.چین2 با نتیجه 4-0 عراق را در هم کوبید. هم اکنون و در پایان دور دوم تیم چین 1 و هند با 4 امتیاز در مکانهای اول و دوم قرار دارند.ایران،ویتنام ،چین2 و مغولستان با 3 امتیاز و با احتساب امتیازشکنی در مکانهای سوم تا ششم قرار گرفته اند.

 

تیم ملی بانوان کشورمان پس از پیروزی با ارزش دور اول در برابر ویتنام در دور دوم به مصاف تیم مغولستان ، تیم پنجم جدول آغازین مسابقات رفت و توانست با حساب 2.5 بر 1.5 این تیم را از پیش رو بردارد.دراین دیدار تیم کشورمان همانند بازی اول با ترکیب آتوسا پورکاشیان،ساراسادات خادم الشریعه،شایسته قادرپور و میتراحجازی پور به مصاف حریف رفت.بر روی میز یک ، پورکاشیان با مهره سفید در برابر استاد بین المللی "باتخویاگ مونگونتل"(2451) شکست خورد.خادم الشریعه با مهره سیاه و در حالی که برتری لازم را برای غلبه بر حریف داشت در نهایت در برابر استاد بزرگ بانوان "تووشینتوگس باتچیمگ"(2363) به تساوی دست یافت.شایسته قادرپور بر "بایارجارگال بایاراما"(2004) حریف بدون عنوان خود با مهره سفید غلبه کرد و میترا حجازی پور با مهره سیاه کار سختی را در برابر  "گانباتار سایخانزایا"(1868) پیش رو نداشت و نتیجه کامل بازی را از آن خود کرد.تیم ملی بانوان کشورمان در دور سوم به مصاف اندونزی  خواهد رفت.استاد بزرگ بانوان "ارینه خاریشما سوکاندار" که کمتر از یک هفته پیش در ویتنام عنوان قهرمانی بانوان آسیا را به دست آورد سرشناسترین بازیکن حریف دور سوم کشورمان است.البته ناگفته نماند که "سوکاندار" در دو بازی گذشته دو باخت را به دست آورده است و لذا در بازی دور سوم زخم خورده از شکستهای دورهای قبل به میدان خواهد آمد.هم اکنون و در پایان دور دوم، تیم بانوان کشورمان با کسب 2 پیروزی و 4 امتیاز پس از چین و با احتساب امتیاز شکنی کمتر در مکان دوم قرار دارد.

در دیگر بازیهای دور دوم، چین1 با حساب 3.5-0.5 اندونزی را از پیش رو برداشت.گفتنی است "ژو ژائو" استاد بزرگ میز یک چین1 یر استاد بزرگ بانوان"ارینه خاریشما سوکاندار" قهرمان بانوان آسیا غلبه کرد.گفتنی است این دو بازیکن در مسابقات قهرمانی انفرادی آسیا که چندی پیش در ویتنام برگزار شد با هم به تساوی دست یافته بودند.ویتنام 3.5-0.5 بر مغولستان چیره شد.هند با حساب 2.5-1.5 بر قزاقستان غلبه کرد و در یک دیدار تمام چینی و در نهایت شگفتی، تیم چین3 با نتیجه 3.5 بر 0.5 چین2 را مغلوب کرد.

در پایان دور دوم چین1 و ایران هر دو با 4 امتیاز در مکانهای اول و دوم قرار دارند و پنح تیم 2 امتیازی در مکانهای بعدی قرار دارند.

نتایج دور دوم / نتایج و قرعه تمامی دورها / جدول رده بندی

 


سایت شطرنج رخمرتبط:ارسال شده در مورخه : جمعه، 29 ارديبهشت ماه، 1391 توسط reza  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 آغاز مسابقات قهرمانی تیمی آقایان جهان  [ سه شنبه، 1 ارديبهشت ماه، 1394 ] 521 مشاهده
 قهرمان شطرنج دنیا، مهره جدید بیلدربرگ  [ سه شنبه، 16 خرداد ماه، 1391 ] 613 مشاهده
 آغاز مسابقات کلاسیک لندن 2011؛  [ جمعه، 18 آذر ماه، 1390 ] 614 مشاهده
 وسلی سو قهرمان مسابقات لاس وگاس  [ يكشنبه، 4 آبان ماه، 1393 ] 305 مشاهده
 قهرمانی بانوان اروپا 2012  [ چهارشنبه، 24 اسفند ماه، 1390 ] 797 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما: (ضروری): 
ایمیل شما: (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها


 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب