معرفی مدیرسایت

مدیر مسئول و سردبیر:
 رضا پاشانجاتی

مربی رسمی فدراسیون شطرنج،
داور فدراسیون جهانی شطرنج
و کارشـــــناس خبرنگاری

reza_pashanejati@yahoo.com

عضويت سريع

شناسه :
نام اصلي:
ايميل:
تايپ مجدد:
رمز عبور:
تايپ مجدد:
 

آمار کاربران

بازی آن لاین

 

Play Chess Online

رخ در آپارات

2 بهمن ماه آغاز دوره داوری درجه 1 فدراسیون شطرنج در مشهد مقدس
 
آرم رضوی

دوره داوری درجه یک از تاریخ 1393/11/2 لغایت 1393/11/9 در محل هیآت شطرنج خراسان رضوی برگزار می گردد.

آغاز دوره روز پنجشنبه مورخ 2/11/93 در ساعت4 عصر می باشد.

لازم به ذکر است که مدرسان دوره داوری درجه یک شامل افراد ذیل می باشند:

آقایان: اسکندری، مظفری، پاشانجاتی

مهلت ثبت نام از متقاضیان بایستی تا تاریخ 25 دی ماه می باشد .

متن خبر در سایت هیات شطرنج خراسان رضوی

برنامه دوره داوری درجه یک

دستورالعمل برگزاری کلاسهای داوری

دستورالعمل برنامه ریزی شغلی و سطح ارتقاء داوران

 هیات شطرنج خراسان رضوی درنظر دارد دوره داوری درجه یک فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران رااز تاریخ 1393/11/2 لغایت 1393/11/9 در محل هیآت شطرنج خراسان رضوی برگزار نماید . آغاز دوره از 2 بهمن و مدرسان دوره آقایان فریدون اسکندری ،علیرضا مظفری و رضا پاشانجاتی خواهند بود .جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفن های :05137635575- 05137635815 تماس و یا به آدرس مشهد بلوار فردوسی مجموعه ورزشی شهید بهشتی هیات شطرنج خراسان رضوی مراجعه نمایند .

مهلت ثبت نام از متقاضیان بایستی تا تاریخ 25 دی ماه می باشد.

برنامه دوره داوری درجه یک

 7 روز_هر روز 4 جلسه دو ساعته   جمعاً 56 ساعت

 

روز اول 2/11/1393

جلسه اول

 و دوم

بررسی و تائید شرایط حضور در کلاس شرکت کنندگان، ارائه برنامه آموزشی دوره و پیش آزمون

جلسه سوم

1- بررسی پاسخهای داوطلبان و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف آنان

2- تقسیم بندی شرکت کنندگان به گروههای کاری با توجه به نتایج پیش آزمون و تعداد شرکت کنندگان ( حداقل 3 و حداکثر 6 گروه )

جلسه چهارم

بحث در مورد برنامه ریزی شغلی و شرایط ارتقای داوران

منبع خارجی بخش B.05   هند بوک

 

روز دوم  3/11/1393

جلسه اول

Hand Book

معرفی پایگاه اطلاعاتی فدراسیون بین المللی در آدرس : ( www.fide.com)

چگونگی مراجعه به Hand Bookدر پایگاه اطلاعاتی فدراسیون بین المللی

معرفی اجمالی فصل های  A àFکتاب و چگونگی استفاده از هر بخش

جلسه دوم

قوانین شطرنج: مباحث دوره داوری درجه 3 و 2

منبع خارجی:  Fide law of chess 

جلسه سوم

 و چهارم

ادامه بحث قوانین، رفع اشکال شرکت کنندگان در مورد قوانین

 

روز سوم 4/11/1393

جلسه اول

برگزاری مسابقه

مقدمات برگزاری مسابقه،    منبع خارجی: C.06.Fide Tournament Rules   

وظائف مسئول برگزاری مسابقه ( CO = Chief Organizer )

تهیه آئین نامه و دعوتنامه مسابقات

جلسه دوم

کار عملی

برگزاری مسابقه

تقسیم شرکت کنندگان به گروههای کاری: تهیه دعوتنامه و آئین نامه مسابقات توسط گروههای کاری

 ( حداقل سه آئین نامه با سه نام مختلف توسط گروهها تهیه شود )

جلسه سوم

برگزاری مسابقه

- بررسی آئین نامه های تهیه شده توسط گروههای کاری رفع اشکال آئین نامه

- وظائف سرداور مسابقه C.A. = Chief Arbiter   - طرح مشکلات مشاهده شده در مسابقات و راه حل آنها

جلسه چهارم

برگزاری مسابقه

- وظائف، اختیارات و نحوه انتخاب هیأت ژوری

- روشهای مختلف برگزاری مسابقه ( مسابقات تیمی/ انفرادی )، مسابقات دوره ای، سیستم سوئیس حذفی

- ساعت دیجیتال تنظیم ساعت،برنامه های روی ساعت، اعمال جرائم زمانی، کنترل ساعت در طول مسابقه

- مسابقات دوجانبه، روشهای برگزاری مسابقات تکمیلی جهت انتخاب نفر اول

 

روز چهارم  5/11/1393

جلسه اول

جداول مسابقات

- تهیه جدول مسابقات دوره ای

- برگزاری مسابقه به روش سوئیسی

- ارجحیت ثبت نام اولیه و قرعه کشی در روش دستی ( عناوین بین المللی، درجه بندی، الفبای لاتین )

- قرعه کشی روش سوئیسی در دورهای بعدی، ارتقا و نزول بازیکنان، تکرار رنگ

جلسه دوم

تمرین قرعه کشی روش سوئیسی

تشکیل گروههای کاری، برگزاری مسابقه به روش سوئیسی و انجام قرعه کشی دستی با استفاده از کارتهای روش سوئیس

جلسه سوم

تهیه گزارش مسابقه

- روشهای گره گشائی و تعیین نفرات برتر میزها در مسابقات تیمی

جلسه چهارم

- ادامه بحث روشهای گره گشائی

 منبع خارجی: Annex to the Fide Tournament Regulations Regarding Tiebreaks    

 

 

 

روز پنجم  6/11/1393

جلسه اول

محدودیتهای برگزاری مسابقات درجه بندی شده جهت اعطای نُرم

منبع خارجی:            B.01.International Title Regulation   &  Fide Rating Regulations

جلسه دوم

فرمهای اعطای نُرم

توضیحات در مورد فرمهای : گزارش مسابقه IT3، گزارش نُرم داوران بین المللی TA1 ، درخواست عنوان داوری بین المللی IA2 ، گزارش نُرم داوری فدراسیون بین المللی FA1  و درخواست عنوان داوری فدراسیون بین المللی FA2 .

راهنمائی در خصوص چگونگی دریافت عناوین داوری بین المللی و داوری فدراسیون بین المللی شطرنج

جلسه سوم

 و چهارم

دوره مطالب

 

دوره مطالب ارائه شده کلاس، ارائه مطالب تکمیلی به انتخاب مدرس و پرسش و پاسخ شرکت کنندگان جهت رفع اشکال

 

روز ششم: نرم افزار SWISS MANAGER   7/11/1393

جلسه اول

1- بحث کلی در خصوص روشهای برگزاری مسابقات شامل مسابقات تیمی، انفرادی و دوجانبه و چگونگی برگزاری مسابقه به روشهای دوره ای، روش سوئیسی و حذفی و اولویتهای چیدمان افراد برای قرعه کشی به روش سوئیسی در دور اول و دورهای بعدی . توضیح اینکه روشهای فوق بطور کامل در جلسه اول روز ششم بحث خواهد شد.

2- معرفی برنامه  SWISS MANAGER  ، تاریخچه نرم افزار، نسخه های برنامه، نصب برنامه، ساختار کلی برنامه، ایجاد جدول جدید، تنظیمات اولیه، تعیین روش گره گشائی، جداول هر دور ( قرعه کشی )، نمایش جداول، ثبت نتایج هر دور، رده بندی نهائی، آپلود سایت نتایج

جلسه دوم

کار عملی

تشکیل گروههای کاری تمرین مطالب ساعت اول

رفع اشکالات احتمالی

جلسه سوم

مدیریت موارد خاص

ورود بازیکن جدید، حذف بازیکن، انصراف بازیکن، حذف دور ( قرعه کشی مجدد )، تنظیم دستی جدول، جدول ممانعت و محدودیت، استراحت دادن به بازیکن (حتماً با اجازه سر داور باد انجام شود )

جلسه چهارم

کار عملی

تشکیل گروههای کاری تمرین عملی مطالب ساعت اول

رفع اشکالات احتمالی 

 

روز هفتم  8/11/1393

جلسه اول

اطلاعات تکمیلی برنامه

ثبت (Registring )، پنجره تاریخ، پنجره جوائز، تغییر زبان، منوی خروجی، آمار و ارقام مسابقه، بررسی فهرست بازیکنان، اتصال به فهرست درجه بندی (Rating)، ایجاد جداول، چاپ فرمها، سفارشی سازی پایگاه اطلاعات نتایج

جلسه دوم

کار عملی

تشکیل گروههای کاری تمرین مطالب ساعت اول

رفع اشکالات احتمالی

جلسه سوم

جداول متفرقه، سیستم سوئیسی تیمی، مسابقات دوره ای تیمی و انفرادی جدول شونینگن رفع اشکال کلی مطالب دوره

جلسه چهارم

کار عملی

تشکیل گروههای کاری، ارزیابی گروههای کاری و ارزیابی انفرادی شرکت کنندگان، تهیه و ارائه گزارش ارزیابی

 

 

 ارسال شده در مورخه : پنجشنبه، 11 دي ماه، 1393 توسط reza  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

nedabani

مرتبط باموضوع :

 29 و 30 خردادماه در ایروان  [ جمعه، 5 تير ماه، 1394 ] 414 مشاهده
 دو تجربه از دو مسابقه  [ دوشنبه، 24 بهمن ماه، 1390 ] 1066 مشاهده
 10-2کابوس داوران (1)  [ شنبه، 7 آذر ماه، 1388 ] 834 مشاهده
 قبول شدگان داوری درجه 2 خراسان رضوی  [ دوشنبه، 9 ارديبهشت ماه، 1392 ] 1751 مشاهده
 این دوست داشتنی های پردردسر!!  [ شنبه، 15 اسفند ماه، 1394 ] 218 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما: (ضروری): 
ایمیل شما: (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها


 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب