تاریخ : شنبه، 2 خرداد ماه، 1388
موضوع :

عابدي قهرمان سريع 1/3/88 تهران شد .در پايان 7 دور رقابت 106 شطرنجباز که در تاريخ جمعه 1 خرداد ماه در محل هيأت تهران برگزار گرديد نفرات برتر به شرح زير معرفي گريدند :
1-علي عابدي
2-بابک خاقاني
3-محمدصادق محمودي
4-اميد نوروزي
5-جواد دلير
6-مزدک بختياري
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/12//2-3-1388//عابدي-قهرمان-سريع-1/3/88-تهران-شد-./