تاریخ : پنجشنبه، 29 دي ماه، 1390
موضوع : آئين نامه مسابقات

مسابقات بین المللی بانوان جام سردار آزادگانآیین نامه اولین دوره مسابقات بین المللی شطرنج بانوان جام سردار آزاده سید علی اکبر ابوترابی.

اولین دوره مسابقات بین المللی شطرنج بانوان جام سردار آزاده سید علی اکبر ابوترابی از 2 لغایت 9 اسفند ماه در استان قزوین برگزار می شود.

مشاهده آیین نامه
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/2172//29-10-1390//مسابقات-بین-المللی-بانوان-جام-سردار-آزادگان/