تاریخ : شنبه، 19 فروردين ماه، 1391
موضوع : اطلاعات

مات های دو حرکتی


کتاب «مات های دو حرکتی»
به کوشش ابوالقاسم نجیببرای مهارت پیدا کردن در شطرنج، توانایی پیش بینی یک تا سه حرکت ضروری است. به این موضوع در شطرنج «محاسبه» می گویند که به معنی حساب کردن حرکات خود و حریف است. کوچک ترین واحد محاسبه در شطرنج، حل کردن مات های دو حرکتی است.

مات های دو حرکتی معمولاً همراه با ترکیب، مانور یا به صورت مسئله است. این کتاب در واقع مسئله های دو حرکتی است. برای تعریف دقیق مسئله، خواندن مقدمه کتاب ضروری است، تا فرق آن با ترکیب معلوم شود.

به گفته استاد بزرگ "آرتور یوسوپف"، هدف از حل مسئله های دو حرکتی، تقویت و بهبود بخشیدن به قدرت محاسبه ادامه های کوتاه در نزد شطرنج باز است. یافتن حرکت درست در اولین انتخاب ها (حرکت کاندیدا یا مناسب) از محاسبات طولانی ادامه ها با اهمیت تر است و حل این گونه تمرین ها بسیار سودمند می باشد.

آن دسته از بازیکنانی که شطرنج را به صورت حرفه ای دنبال نمی کنند یا از آن به صورت سرگرمی استفاده می کنند می توانند با حل مسائل این کتاب از لذت دنیای شطرنج بهره مند شوند.

این کتاب از سلسله کتاب های تمرین [Work Book] "پاول دوبرینتسکی" است. کتاب آچمزی این مولف نیز در مرحله چاپ است و به زودی در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

کتاب «مات های دو حرکتی» به کوشش ابوالقاسم نجیب و توسط انتشارات فرزین با مبلغ 1500 تومان به چاپ رسیده است.

آچمز
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/2366//19-1-1391//مات-های-دو-حرکتی/