تاریخ : يكشنبه، 20 فروردين ماه، 1391
موضوع : iran

ابطال اعتبار كارتهاي مربيگري و داوريفدراسيون شطرنج طي بخشنامه اي خاتمه اعتبار كليه كارتهاي مربيگري و داوري در پايان سال 1390 را اعلام نمود. در اين بخشنامه تاكيد شده است كه صدور كارتهاي جديد منوط به عضويت مربيان و داوران محترم در سيستم جامع فدراسيون و دارابودن شماره عضويت مي باشد. لذا مقتضي است افراد ذينفع نسبت به تكميل مراحل عضويت و تاييد ان توسط هيات مربوطه و سپس ثبت كارت حداكثر تا مورخه اول خردادماه 91 اقدام نمايند.

فدراسيون شطرنج در پايان متذكر شده است پس از اتمام مهلت مذكور سوابق مربيان و داوراني كه عضويت فدراسيون را اخذ ننموده اند باطل خواهد شد.
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/2367//20-1-1391//ابطال-اعتبار-كارتهاي-مربيگري-و-داوري/