تاریخ : سه شنبه، 22 فروردين ماه، 1391
موضوع : training

Zero Tolerance چیست؟

Zero Tolerance چیست؟
 Zero Tolerance اصطلاحی متداول در زبان انگلیسی است که مفهوم آن
" اعمال بسیار 

قاطعانه ، شدید و سخت گیرانه قوانین و مقررات وضع شده در مورد یک پدیده اجتماعی ، 

سیاسی ، ورزشی
و .... بدون قائل شدن هرگونه استثنایی"  است.          

Zero Tolerance اولین بار در مسابقات قهرمانی انفرادی شطرنج اروپا 2012 به وسیله 

اتحادیه شطرنج اروپا (ECU) در مورد زمان حضور بازیکنان و تساوی های زود هنگام به

شرح زیر و به صورت بسیار سخت گیرانه و بدون استثنا اعمال گردید:


  • حضور همه بازیکنان سر میز بازی قبل از اعلام شروع و زدن ساعت


  • عدم پذیرش تساوی های توافقی قبل از انجام حرکت چهلم


اولین قربانی Zero Tolerance ابراستاد بزرگ آذری شهریار ممدیاروف بود که به خاطر

ده ثانیه تاخیر در مسابقه با استاد بین المللی گرجی شوتا آزالادزه بازنده اعلام شد. و

درمسابقه بعدی خود به دلیل دادن پیشنهاد تساوی قبل از انجام چهل حرکت ، بازنده

اعلام شد.ممد یاروف پس از این باخت مسابقات را ترک کرد.

ابر استاد بزرگ آذری ممدیاروف اولین قربانی قانون Zero Tolerance


کارتون انتقادی خوزه دیاز درمورد  Zero Tolerance

تصویر با اجازه رسمی سایت ChessVibes

سیلویو دانیلوف رییس اتحادیه شطرنج اروپا در اظهار نظر اخیر خود در رابطه با این کارتون

ضمن تحسین آن گفته است که " این قانون از ابتکارات فیده و کیرسان ایلیژمینوف بوده

 است ، لطفا برای آن به اتحادیه شطرنج اروپا انتقاد نکنید."

                   منبع
                              www.kooshajaferian.mihanblog.com
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/2373//22-1-1391//Zero-Tolerance-چیست؟/