تاریخ : جمعه، 25 فروردين ماه، 1391
موضوع : razavi

مصدقپور قهرمان دوره 107 مسابقات فرهنگ

سایت شطرنج رخ
مسعود مصدقپور قهرمان دوره  107 مسابقات سریع باشگاه فرهنگ
درتاریخ جمعه 25/1/1391 مسابقه سریع باشگاه شطرنج فرهنگ با حضور 22 شطرنجباز وبه داوری محسن مصدقپور طی 6 دور در باشگاه شطرنج فرهنگ برگزار گردید .
Rank after round 6

Rank SNo. Name                 Rtg FED Pts BH. BH. BH. BH. BHs 
   1    2 مسعود مصدق پور      2130 IRI 5½  21  17  16½  8  127½
   2    1 سعيد عربي           2173 IRI 4½  21½ 18  16   8  122½
   3   18 عليرضا احمدي           0 IRI 4½  19½ 17  14   7  123 
   4    3 مجيد حامدي نيا      1860 IRI  4  20½ 17½ 15  7½  118½
   5    5 آرين قسمتي          1630 IRI  4  20  17  14½  7  115 
   6    6 کوروش طوفاني           0 IRI  4  17½ 15  13  6½  109 
   7   13 داتيس آذر پژوه         0 IRI  4  17½ 15  12  5½  111½
   8    4 وصال حامدي نيا      1661 IRI 3½  17½ 15  13  6½  114 
   9    8 آرين مظفري             0 IRI  3  18½ 16½ 13  6½  113½
  10   10 امير عباس بنيادگذار    0 IRI  3  16½ 14  12½  6  102½
  11   16 عرشيا سليمي            0 IRI  3  13  12   9   5  102 
  12   21 قرباني ياسمين          0 IRI  3  12½ 11½ 8½  4½  101 
  13   11 اميرعلي سليمي          0 IRI 2½  17  14  12½  6  98½ 
  14    7 آرين مربي              0 IRI 2½  15½ 13½ 11   5  103½
  15   17 عسگرزاده               0 IRI  2  17  14½ 13  6½  92½ 
  16   12 ارشيا شيري             0 IRI  2  16½ 14  12  5½  104½
  17   19 فربد آدينه             0 IRI  2  12½ 11½ 8½  4½  102 
  18   15 صالح بابايي            0 IRI  1  15½ 13½ 11½  6  99½ 
  19   14 شروين مشکين فام        0 IRI  1  13½ 12½ 9½  5½  78½ 
  20   22 ماني ناد علي نژاد      0 IRI  1  11½ 10½ 8½  4½   91 
  21    9 حسيني                  0 IRI  ½  15  12  12   6   3  
       20 قاسمي                  0 IRI  ½  15  12  12   6   3  
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/2382//25-1-1391//مصدقپور-قهرمان-دوره-107-مسابقات-فرهنگ/