تاریخ : دوشنبه، 28 فروردين ماه، 1391
موضوع : training

تراژی کمدی در آخر بازی سه

تراژی کمدی در آخر بازی - سهاستاد بین المللی مارک دورتسکی ، مربی و نویسنده بزرگ جهان شطرنج و دارای بیش

از بیست کتاب ارزنده و صدها مقاله ، کتاب بسیار ارزشمندی تحت عنوان

تراژیکمدی در آخر بازی (Tragicomedy in the Endgame) تدوین نموده که توسط اینجانب

در دست ترجمه است. و هرهفته یک پوزیسیون آن در وبلاگ ارایه می گردد. این کتاب

ارزشمند که اشتباهات اساتید شطرنج در آخر بازی را مورد بررسی فرار می دهد ، برای

تمام شطرنج بازان از مبتدی تا اساتید بزرگ مفید است. تراژیکمدی به معنای پدیده ای

است که هم ناراحت کننده و هم خنده دار باشد.کتاب تراژیکمدی در آخر بازی آخرین کتاب منتشر شده دورتسکی در سال 2011

مارک دورتسکی مربی و راهنمای بسیاری از ابر استاد بزرگان جهان بوده که در رده های جوانان و بزرگسالان قهرمان جهان شده اند و یا در رده های بالای شطرنج جهان قرار دارند.تراژیکمدی 11

نوبت سیاه

فیشر - شروین

پورتروز ایزت 1958

پرسش این است که کدام یک از حرکات ضروری 78...Ra8 و 78...Ke6 باید اول انجام شود؟

پاسخ ساده است : 78...Ra8. سیاه برای حمله از جلو و تعویض رخ ها در f8 آماده می شود.

پس از 79.g5 ، راحت ترین حرکت برای سیاه 79...Rf8 است اما حرکت 79...Ra4 نیز بد نیست.

پس از 79.Kh4 سیاه به شکل زیر ادامه می دهد :

                                                                                 79...Rh8+ 80.Kg5 (80.Kg3 Rf8!?) Rg8+

78...Ke6?? 79.Kh4

حالا پیاده به طور اجتناب ناپذیری از خط نیمه عبور می کند و پوزیسیون ، به پوزیسیون برنده لوسنا تبدیل می شود. 79.g5? فوری نادرست است زیرا شاه سفید از عرض چهار قطع خواهد شد.

79...Ra8 80.g5 Rh8+ 81.Kg4 Ke7 82.g6 Rf8 83.Rf5! Rh8 (83…Rxf5 84.Kxf5 Ke8 85.Ke6 Kf8 86.Kf6 Kg8 87.g7+-) 84.Kg5 Rh1 85.Rf2 Rh3 86.g7 Rg3+ 87.Kh6 Rh3+ 88.Kg6 Rg3+ 89.Kh7 Rh3+ 90.Kg8

سیاه تسلیم شد.

منبع
www.kooshajaferian.mihanblog.com
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/2397//28-1-1391//تراژی-کمدی-در-آخر-بازی-سه/