تاریخ : سه شنبه، 29 فروردين ماه، 1391
موضوع : آئين نامه مسابقات

جام لیان در بوشهر ،معجزه در طبس و ریتد تهران

http://www.shatranjbaz.ir/images/3202.jpgدر نیمه اول اردبیهشت (14-2)سه مسابقه در استانهای بوشهر تهران و یزد برگزار می شود.در استان بوشهر دومین دوره مسابقات جام لیان از تاریخ دوم لغایت هشتم اردبیهشت به سرپرستی سید ایمان بکا و سرداوری ناصر کنعان آذر در بوشهر برگزار می شود.پس از پایان مسابقات لیان در بوشهر دو مسابقه همزمان در طبس و تهران برگزار می شود.در استان یزد و در شهرستان طبس مسابقات معجزه طبس از تاریخ هفتم لغایت دوازدهم اردبیهشت به سرپرستی آقای مهرایی و سرداوری اکبر باقری آغاز خواهد شد.و همزمان با این مسابقات در تهران مسابقات ریتد تهران از تاریخ هشتم لغایت چهاردهم اردبیهشت به سرپرستی مجتبی دانشفر و سرداوری کاوه هنری برگزار می شود.

آیین نامه مسابقات لیان در بوشهر

آیین نامه مسابقات معجزه در طبس

آیین نامه مسابقات ریتد تهران

منبع : شطرنجباز
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/2409//29-1-1391//جام-لیان-در-بوشهر-،معجزه-در-طبس-و-ریتد-تهران/