تاریخ : پنجشنبه، 31 فروردين ماه، 1391
موضوع : آئين نامه مسابقات

آیین نامه مسابقات قهرمانی تبریز

آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی تبریزهیئت شطرنج تبریز بمنظور گرامیداشت هفته معلم مسابقات شطرنج قهرمانی تبریز را بشرح زیر  برگزار می کند:

الف - مسابقات به روش سوئیسی در هفت دور از روز شنبه مورخه 91/2/9 ساعت 18 در محل خانه شطرنج استان شروع خواهد شد .

ب - مقررات فدراسیون جهانی حاکم برمسابقات خواهد شد.ج - زمان بازی برای هر بازیکن عبارت از 90 دقیقه برای کل بازی با 10ثانیه زمان اضافی به ازای انجام هرحرکت .

د - رده بندي براساس مجموع امتيازات کسب شده توسط هر بازيکن در پايان مسابقات تعيين خواهد شد و چنانچه دو يا چند بازيکن امتيازات یکسان کسب کرده باشند براي تعيين رتبه آنها از روش شکستن امتياز به شرح زير به ترتيب اولويت استفاده خواهد شد:

           1)  بوخ هولز قطع شده 1          2) بوخ هولز قطع شده 2         3) بوخ هولز متوسط 1                4) بوخ هولز متوسط 2 –5)مجموع بوخ هولز

ر - مبلغ ورودیه برای بازیکنان 50000 ریال می‌باشد. ثبت نام همه روزه عصر ها در دفتر هیئت شطرنج و مهلت ثبت نام یک ساعت قبل از شروع مسابقات و شرکت برای عموم رده های سنی آزاد است .در صورت لزوم با شماره تلفن 5539252 هیئت شطرنج تماس حاصل نمایید

            ز - تمام شرکت کنندگان باید تحت پوشش بیمه ورزشی  سال 1391 باشند

کمیته برگزاری مسابقات هیئت شطرنج تبریز

برنامه مسابقات

ایام

تاریخ

زمان

شنبه

91/2/09

ساعت 18 دور اول

یکشنبه

91/2/10

ساعت 18 دور دوم

دوشنبه

91/2/11

ساعت 18 دور سوم

سه شنبه

91/2/12

ساعت 18 دور چهارم

چهارشنبه

91/2/13

ساعت 18 دورپنجم

پنج شنبه

91/2/14

ساعت 18 دور ششم

چمعه

91/2/15

ساعت 18 دور هفتم

جوایز مسابقات

مقام اول

1000000 ریال

مقام دوم

600000 ریال

مقام سوم

400000 ریال

مقام چهارم

200000 ریال

مقام پنجم

200000 ریال

 

منبع: سایت آذربایجان شرقی
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/2413//31-1-1391//آیین-نامه-مسابقات-قهرمانی-تبریز/