تاریخ : پنجشنبه، 4 خرداد ماه، 1391
موضوع : razavi

لیست سیستم درجه بندی باشگاه فرهنگ

سایت شطرنج رخردیف    نام ونام خانوادگی    درجه باشگاه فرهنگ    درجه ابتدایی      

1        مسعود مصدق پور              2121                     2128      

2        مهدی طبسی                  2047                     2037        

3       مصطفی رحمتی                2024                     2008      

4       سجاد موسوی جد             2010                     2010      

5        کسری گودرز                    2000                     2034      

6        مجید حامدی نیا                1827                     1800      

7        کوروش طوفانی                 1785                     1734      

8        علیرضا لعلی                    1701                     1732      

9        وصال حامدی نیا                1677                    1661      

10      عباس طاووسی              1658                     1647      

11      داتیس آذرپژوه                 1094                     1100      

12      امیرحسین امینی             1077                    1100      

13      امیرعباس بنیادگذار            936                      900      

14      علی یگانه                      927                       900      

15      ابوالفضل سلطانی             925                      900      

16      آرین مظفری                    753                       700      

17     حسام عشرتی               736                       700      

18    آرمان موحدی                  721                       700      

19    مهرسا دهنوی                 708                      700      

20    آرین مربی                      698                       700      
21    امیر رضا موسوی              697                       700      
22    امیرعلی هژبر کلالی          692                      700      
23    نیما هاشم زهی              691                       700      
24    صالح بابایی                    682                       700      
25    یاسمین قربانی               671                       700      
26    سینا ساعدی                 545                       500      
27    آریا اسکندرنیا                  534                       500      
28    متین چراغچی                509                        500      
29    مانی  علی نژاد               495                       500      
30    امیر علی عمادی             492                        500      
31    امید قیاسی                   466                       500      
32    علی شهرآیینی               463                       500      
33    باربد نیک رفعت               444                       500       
34    برهان شعبانی                443                      500    
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/2535//4-3-1391//لیست-سیستم-درجه-بندی-باشگاه-فرهنگ/