تاریخ : سه شنبه، 16 خرداد ماه، 1391
موضوع : داوری

برگزاري كلاس داوري درجه 2 در بوشهر

سایت شطرنج رخکلاس های داوری درجه 2 شطرنج در تيرماه سال جاری در صورت به حد نصاب رسیدن  برگزار می شود متقاضیان جهت کسب اطلاعات و ثبت نام به دفتر هیات مراجعه نمایندآئین­نامه برگزاری کلاس داوری درجه ۲- بوشهر  تيرماه  ۱۳۹1

هیأت شطرنج استان بوشهر درنظردارد زیرنظر فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران یکدوره کلاس آموزش داوری درجه۲ در تيرماه  ۱۳۹1  وباشرایط به شرح ذیل برگزار نماید.

علاقمندان باارائه مدارک خواسته شده می توانند شرکت نمایند.

  • داشتن کدعضویت سیستم جامع فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران.
  • کارت بیمه ورزشی ۱۳۹1٫
  • هزینه ثبت نام شرکت دردوره مبلغ (اعلام ميگرددد)           
  • تصویرشناسنامه ، تصویرپشت وروی کارت ملی، تصویرآخرین مدرک تحصیلی عکس ۴×۳ (جدید) هرکدام یک عدد.
  • ارائه مدرک معتبر درخصوص وضعیت نظام وظیفه (کارت پایان خدمت،کارت معافیت).
  • دارابودن حداقل ۲۵ سال سن.
  • دارابودن حداقل دیپلم متوسطه.
  • گذشت حداقل سه سال ازدریافت گواهینامه درجه ۳

لازم به توضیح است حدنصاب برگزاری دوره۱۵نفرمیباشد درصورتیکه این تعداد ثبت نام صورت گرفت این دوره برگزار می گردد و تاریخ دقیق آن اعلام می شود،درغیراینصورت به زمان دیگری موکول می گردد.

منبع : سایت شطرنج بوشهر
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/2594//16-3-1391//برگزاري-كلاس-داوري-درجه-2-در-بوشهر/