تاریخ : پنجشنبه، 18 خرداد ماه، 1391
موضوع : iran

سید خلیل موسوی قهرمان هفته ششم شد.

قیصر انتقام برادرش را گرفت !!

سید خلیل موسوی بدون شکست قهرمان هفته ششم شد.

سایت شطرنج رخهفته ششم با حضور 53 نفر

میلاد موسوی که در هفته گذشته از سوی چند بازیکن در صفحه شطرنج مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود همانجا رو به لاهیجان ایستاد و بلند فریاد زد کجایی سید خلیل که برادرت را کشتند و اعلام داشت هفته آینده برادرم را می آورم تا حساب شما را برسد امروز همه حضار دیدند که به همراه برادرش وارد کارزار شد سید خلیل رو به او کرد و گفت کدوم بود فقط نشونم بده و برو کنار بمون ومیلاد پوررمضانعلی را نشون داد پوررمضانعلی با دیدن سید خلیل گفت بخدا من نبودم و آنچنان ترسیده بود که تا آخر مسابقه با رنگی زرد در گوشه ای ایستاده بود و یک کلمه حرف نمی زد ناگهان همه دیدند که همایون توفیقی که برای کم کردن روی پوررمضانعلی در پشت میز یک نشسته بود انصراف داد وبه خانه رفت. از این لحظه به بعد هرکس جلوی سید خلیل ظاهر شد چاره ای جز شکست نداشت.

 

 

این هم قیافه امیر رضا پور رمضانعلی بعد از دیدن سید خلیل موسوی

سایت شطرنج رخ

این آدم را با هفته قبل مقایسه کنید!!

همایون توفیقی که با سرعت در حال خارج شدن بود به میدان دعوت شد.

سایت شطرنج رخ

اما یک پا ایستاد و گفت هفت دور زیاد است معلوم نبود راست میگه یا نه ؟

حالا قرار شد هفته آینده 6 دور باشه ببینیم بازم بهانه داره یا موضوع خلیله؟

سایت شطرنج رخ

محسن وقار دست در کمر گذاشت رو به همایون توفیقی گفت :

خودم یه لقمش میکنم یه کیف هم برای بردن پولها آورده بود.!!

سایت شطرنج رخ

سوزنکار هم با لباس قرمز قصد خونریزی داشت

اما خیلی ساکت یه گوشه نشست و حذف شد.

حمید رضا عادلی با کسب 6 امتیاز دوم شد .

سایت شطرنج رخ

عادلی خوب ظاهر شد بی دلیل نبود که تیم دنیای فلز گیلان اورا جذب کرد !

علی فقیر نواز با کسب 5/5 امتیاز سوم شد.

سایت شطرنج رخ

عابدی رئیس هیئت خمام

با آوردن عباس بربری قصد داشت خلا جازدن پوررمضانعلی را جبران کند.

سایت شطرنج رخ

عباس بربری با 5/5 امتیاز چهارم شد

سایت شطرنج رخ

 پوررمضانعلی تند تند زنگ میزد و میگفت عباس خودتو برسون وضع خرابه !

سایت شطرنج رخ

این هم مدرک او بیش از 10 بار تماس گرفت ودرخواست کمک میکرد .

محسن وقار با کسب 5 امتیاز پنجم شد !

سایت شطرنج رخ

وقار در دور آخر در مقابل سید خلیل کاملا برنده بود

اما اسیر حرفه ای گری سید خلیل شد.

وقار که این روزها فقط برای پول بازی میکند کیفش را همیشه همراه دارد.

سایت شطرنج رخ

دوستان وقار منتظر کیف و پولها هستند.

شاهین ساده با کسب 5 امتیاز ششم شد.

سایت شطرنج رخ

شاهین وقتی دید جایزه بگیره اینجوری خوشحالی کرد.

جابر کوچکی نفر اول زیر 10 سال

سایت شطرنج رخ

امیر حسن نجفی نفر دوم زیر 10 سال

سایت شطرنج رخ

پدر امیر حسن این هفته یواشکی پفک میخورد.

پروا بهزاد نظیف نفر سوم زیر 10 سال شد.

سایت شطرنج رخ

آریا امیدی نفر اول زیر 12 سال شد.

سایت شطرنج رخ

آرش طاهباز نفر دوم زیر 12 سال شد.

سایت شطرنج رخ

آرمان پور قنبرزاد نفر سوم زیر 12 سال شد.

سایت شطرنج رخ

این پسر گل منتظر نماند تا بداند جایزه بگیر است و عکس هم نگرفته !

آرین بشیری نفر اول زیر 14 سال شد

سایت شطرنج رخ

رضا قنبرزاده نفر دوم زیر 14 سال شد

.سایت شطرنج رخ

رامتین پور طوسی نفر سوم زیر 14 سال شد.

سایت شطرنج رخ

هانیه علی اکبری نفر اول بانوان شد.

سایت شطرنج رخ

آرمان بشیری نفر اول زیر 2000 شد.

سایت شطرنج رخ

محمد پورحاج قنبر داور این مسابقات بود

سایت شطرنج رخ

مرزوقی هم که داوری نداشت بازی کرد و 25 هزار تومان ضرر کرد

این هم قیافه او بعد از اینکه متوجه شد ضرر کرده.

سایت شطرنج رخ

مطالب و عکسهای طنز آمیز این رپرتاژ از مسابقات هفتگی فقط جهت گرمی بخشیدن به مسابقات می باشد و قصد اهانت با هیچ شخصیتی را نداریم  و همه با رضایت این عزیزان می باشد.

منبع: پروچس
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/2601//18-3-1391//سید-خلیل-موسوی-قهرمان-هفته-ششم-شد./