تاریخ : دوشنبه، 22 خرداد ماه، 1391
موضوع : iran

گنجعلی قهرمان جام پایتخت(زیر 11 سال)

سایت شطرنج رخ


سومین دوره مسابقه جام پایتخت ویژه بازیکنان زیر 11 سال در روز چهارشنبه 17 خرداد با شرکت 50 نفر ( 6 ریتینگ دار) به سرداوری آناهیتا فتوت اسکندری در سالن هیات شطرنج استان تهران به سرپرستی مجتبی دانشفر آغاز شد. حسین گنجعلی(قهرمان دومین دوره جام پایتخت) با ریتینگ 1755 بخت نخست قهرمانی بود و بازیکنان عنوان دار شرکت کننده آناهیتا زاهدی فر (1737) قهرمان زیر 10 سال دختران کشور و پویا محمدی قهرمان زیر 8 سال پسران کشور در این مسابقه حضور داشتند.

در پایان 7 دور رقابت حسین گنجعلی با 6 امتیاز و با پوئن شکنی 31 اول شد. احسان مشایخی با همین امتیاز و پوئن شکنی 27 دوم و ابوالفضل کاظمیان با 5.5 امتیاز سوم شد. دانیال باخدایی، سینادخت میرزا حسن وحید و آناهیتا زاهدی فر با 5 امتیاز در مکان چهارم تا ششم قرار گرفتند.

مراسم اختتامیه در پایان مسابقه با حضور رئیس هیات شطرنج استان تهران آقای مجتبی دانشفر و خانم رینا فقیه نائب رئیس هیات و داور بین المللی ابوالقاسم نجیب برگزار شد. و به نفرات برتر حکم و مدال و جوایز اهدا گردید.

آیین نامه مسابقات

رده بندی اولیه

دور 1 / دور 2 /دور 3/ دور 4 / دور 5 / دور 6 / دور 7 / رده بندی نهاییسایت شطرنج رخ

سایت شطرنج رخ

سایت شطرنج رخ

سایت شطرنج رخ
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/2605//22-3-1391//گنجعلی-قهرمان-جام-پایتخت(زیر-11-سال)/