تاریخ : دوشنبه، 22 خرداد ماه، 1391
موضوع : اطلاعات

معرفی کتاب

سایت شطرنج رخکتاب آمادگی جسمانی نوشته دکتر حمید رجبی(عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم ) و دکتر عباسعلی گائینی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)، با نگاهی علمی و جامع، اصول و قوانین آمادگی جسمانی را تشریح نموده است.به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، این کتاب که در جلسه سخنراني مورخ 14/2/91 کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون شطرنج، توسط سخنران جلسه (دکتر محمد رضا بیات) به حاضرین معرفی شد در 396 صفحه توسط سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی منتشر شده و مطالعه آن به جامعه شطرنج کشور توصیه می شود.

سایت شطرنج رخ
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/2609//22-3-1391//معرفی-کتاب/