تاریخ : دوشنبه، 22 خرداد ماه، 1391
موضوع : iran

عملکرد هیئت های استانی در سال 1390

سایت شطرنج رخعملکرد هیئت های شطرنج استانی در شش ماهه دوم سال نود به پایان و نتیجه عملکرد سال 1390 اعلام شده است.جدول عملکرد هیأت شطرنجهای ایران درسال 1390
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/2611//22-3-1391//عملکرد-هیئت-های-استانی-در-سال-1390/