تاریخ : پنجشنبه، 25 خرداد ماه، 1391
موضوع : jahan

کاسپاروف کاندیدای انتخابات ریاست فیده !

 

خبر داغ:

کاسپاروف کاندیدای انتخابات ریاست فیده می شود"گری کاسپاروف" اسطوره روسی شطرنج جهان تایید نمود که خود را آرام آرام برای برای احراز پست ریاست فدراسیون جهانی شطرنج آماده می سازد.به گزارش پایگاه "چس دام" کاسپاروف تایید نموده است که در پی ایجاد ساز و کاری برای کنار زدن "کیرسان الیمژینوف" از پست ریاست فدراسیون جهانی شطرنج می باشد. وی در نشستی ابراز کرده است که به عنوان کاندیدای پست ریاست فدراسیون جهانی شطرنج در انتخابات بعدی فیده که در آگوست 2014 که در شهر "ترومسو" در  نروژ بر گزار خواهد شد، شرکت خواهد داشت. "گری کاسپاروف" که پیش از این از کاندیدایی "بسل کوک" درسال 2006 و "آناتولی کارپف" درسال 2010  به عنوان کاندیدایی قدرتمندتر ، پشتیبانی کرده است ، اعلام نمود که درسهای لازم را برای رقابت بر سر عنوان ریاست فدراسیون جهانی شطرنج فرا گرفته است و در رقابت آینده با قدرت تمام شرکت خواهد کرد.

"کاسپاروف" عمده انگیزه خود برای احراز این پست را صدماتی دانست که از جانب "الیمژینوف" رییس فدراسیون جهانی شطرنج در دیدار با صدام حسین،معمر قذافی و بشار اسد در طول دوران مدیریت خود بر این نهاد ورزشی اعمال نموده است.قهرمان اسبق شطرنج جهان همچنین عمده طرحهای راهبردی خود را وارد کردن شطرنج در مدارس و تمرکز بر روی شطرنج نه تنها به عنوان یک رشته ورزشی بلکه به عنوان یک سیستم آموزشی در دوران تصدی خود به عنوان رییس فدراسیون جهانی شطرنج اعلام نمود.

 


مرتبط:

منبع: چس دام (chessdom)

برگردان: شطرنجیان
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/2621//25-3-1391//کاسپاروف-کاندیدای-انتخابات-ریاست-فیده-!/