تاریخ : يكشنبه، 28 خرداد ماه، 1391
موضوع : jahan

گلفاند: کمک کاسپاروف را نخواستم !

                 بوریس گلفاند در مصاحبه با سایت Chess Vibes از طریق skype گفت :

کاسپاروف پیشنهاد کمک داد ، اما من نپذیرفتم !سایت شطرنج رخ

منبع : chessvibes

سایت شطرنج رخ

موضوعات مرتبط :

آناند : کاسپاروف از بازنشستگی پشیمان است !

کاسپاروف : آناند خوش شانس بود که با گلفاند روبرو شد !

 

                                 پایگاه خبری تخصصی ورزش شطرنج پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین

" همدان شطرنج "

www.hamadanchess.lxb.ir
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/2628//28-3-1391//گلفاند:-کمک-کاسپاروف-را-نخواستم-!/