تاریخ : يكشنبه، 28 خرداد ماه، 1391
موضوع : iran

قهرمانان شطرنج سه استان شناخته شدند.

                           گلی زاده، قهرمان آذربایجان شرقی

در پایان مسابقات شطرنج قهرمانی استان آذربایجان شرقی که با حضور 48 شرکت کننده متشکل از 22 درجه دار بین المللی طی 9 دور به روش سوئیسی (در شهر تبریز) برگزار شد، استاد بزرگ اصغر گلی زاده [تصویر اصلی خبر] با کسب 8 امتیاز به مقام قهرمانی رسید. نیما حسین زاده با کسب 7 امتیاز نایب قهرمان شد و امیرحسین وردستیان با کسب 6.5 امتیاز، به لطف امتیازشکنی بهتر در مکان سوم قرار گرفت. 

مهدی عیوضی، سعید غنی افشرد و هادی صمدی نیز در مکان های چهارم تا ششم مسابقات قرار گرفتند. نکته جالب توجه این دوره از مسابقات کسب مقام هفتم ناصر پوراسماعیل مدافع عنوان قهرمانی بود.  

سایت شطرنج رخ مشاهده رده بندی پایانی
سایت شطرنج رخ خبر سایت آذربایجان شرقی

ا

احمدی نیا، قهرمان استان خوزستان

استاد بین المللی ابراهیم احمدی نیا قهرمان شطرنج استان خوزستان شد.

سایت شطرنج رخ

ابراهیم احمدی نیا با کسب 7.5 امتیاز در مکان نخست مسابقات شطرنج قهرمانی استان خوزستان قرار گرفت و جاسم مرفاوی و بهروز فولادی به ترتیب با کسب 6.5 و 6 امتیاز دوم و سوم شدند.

این مسابقات با حضور 72 شرکت کننده طی 8 دور به روش سوئیسی در محل خانه شطرنج استان هرمزگان (در شهر اهواز) برگزار شد.

سایت شطرنج رخ گزارش پایانی سایت خوزستان
ا


قربان اوغلی قهرمان هرمزگان شد

کسب 8 امتیاز از 9 دیدار، محسن قربان اوغلی شطرنج باز پیشکسوت کشورمان را قهرمان استان هرمزگان کرد.

سایت شطرنج رخ

پس از قربان اوغلی، عادل صادقی با کسب 7.5 امتیاز نایب قهرمان شد و ناصر اشرفی با کسب 6 امتیاز به لطف امتیازشکنی بهتر در مکان سوم قرار گرفت.

مرتضی چوپانی، مهدی ایمان زاده و نیما نجفی نیز مقام های چهارم تا ششم مسابقات را از آن خود کردند.

این مسابقات با حضور 25 شرکت کننده متشکل از 8 درجه دار بین المللی طی 9 دور به روش سوئیسی در محل خانه شطرنج استان هرمزگان (در شهر بندرعباس) برگزار شد.

سایت شطرنج رخ مشاهده رده بندی پایانی
سایت شطرنج رخ گزارش پایانی سایت هرمزگان

آچمز
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/2630//28-3-1391//قهرمانان-شطرنج-سه-استان-شناخته-شدند./