تاریخ : يكشنبه، 25 تير ماه، 1391
موضوع : آئين نامه مسابقات

مسابقه جدول بسته استان تهران

یک دوره مسابقه جدول بسته ، از تاریخ 24 لغایت 31 تیر ماه سال جاری، در محل هیئت شطرنج استان تهران برگزار می شودبه گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، دراین دوره از مسابقات که بصورت جداول بسته برگزار می شود، احمد رضائی قلعه داور بین المللی شطرنج، بعنوان سرداور مسابقات حضور دارند.
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/2680//25-4-1391//مسابقه-جدول-بسته-استان-تهران/