تاریخ : چهارشنبه، 8 آذر ماه، 1391
موضوع : آئين نامه مسابقات

مسابقه جدول بسته استان کرمان

یک دوره مسابقه جدول بسته، از تاریخ 8 لغایت 16 آذر سال جاری، در محل هیئت شطرنج استان کرمان برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، دراین دوره از مسابقات که بصورت جداول بسته برگزار می شود، شهرام سالاری داور بین المللی شطرنج، بعنوان سرداور مسابقات حضور دارند.
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/2953//8-9-1391//مسابقه-جدول-بسته-استان-کرمان/