تاریخ : پنجشنبه، 21 دي ماه، 1391
موضوع : razavi

مصدقپور قهرمان دومین دوره جام دوستی مشهد


دومین دوره مسابقات جام دوستی که با همت چند شطرنج باز برجسته مشهدی وبه شکلی خودجوش و بدیع !!! درتاریخ چهارشنبه 20 دی ماه 1391 در
 هیات شطرنج خراسان رضوی برگزار گردیده بود ،با قهرمانی مسعود مصدق پور خاتمه یافت .


1-مسعود مصدقپور
2-محمدتقی والسلام
3-کسری گودرز
4-سیدعلی موسوی
5-شهریار فرهنگ
6-مهدی طبسی
7-عباس طاووسی

دوره سوم این مسابقات روز دوشنبه 25 دی ماه در مکان هیات شطرنج خراسان رضوی وراس ساعت 18 برگزار خواهد شد .
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/3034//21-10-1391//مصدقپور-قهرمان-دومین-دوره-جام-دوستی-مشهد/