تاریخ : پنجشنبه، 10 اسفند ماه، 1391
موضوع : آئين نامه مسابقات

آيين‌نامه اولين دوره جام فجر البرز

سایت شطرنج رخ

فرصتی مناسب جهت اخذ و یا افزایش درجه بین المللی - با جوایزی متعدد

منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/3176//10-12-1391//آيين‌نامه-اولين-دوره-جام-فجر-البرز/