تاریخ : سه شنبه، 29 اسفند ماه، 1391
موضوع : داوری

دعای آخر سال 1391

آرزوهایم در ابتدای  سال 1392

بارخدایا ، در مسابقات شطرنج آنقدر نورم داوری قرار بده که بندگانت مجبور نباشن به خاطر آن بر روی هر چیزی ، پا گذارند.

بارخدایا ، در طرفه العینی برخی را ( دوباره تکرار می کنم به یک آن ) برخی را داور فیده ، داور بین المللی و ... تعیین فرما که به خاطر آنان رنجهای چندین ساله برخی نادیده گرفته نشود و در حالیکه برخی دیگر کوشش کرده اند و حتی ایشان در یک{آن (معادل یک لحظه !) } هم در سالن حضور نداشته اند ، نامشان در سایت فیده درج نگردد .

بارخدایا ، تو خود شاهدی که برای داوری و برگزاری بهتر  بیست ویکمین دوره مسابقات بین المللی فجر حداقل در 20 روز پیاپی ساعات خواب واستراحتم به 40 ساعت هم نرسید ، پس اگر کسی یا کسانی عمدا ،نه  سهوا حقی از من ودیگر زحمت کشان شطرنج و به خصوص داوران محترم  بین المللی فجر ضایع نموده است از همین جا ودر همین لحظه و در محضر تو می خواهم که مزدشان را بدهی تا مجبور نباشند از ...

بارخدایا خودت آگاهی ولی جهت تسکین دردی که بر دلم دارم می گویم : سال 1380 داور درجه 3 سال 1384 داور درجه 2 بودم و برای شرکت سمینار های فیده ( 3 سمیناری که درایران برگزار شد )  و دوره های  داوری( به قانونی که به من گفته شد ولی با وجود آن برخی از همدوره هایم  و یا ... به ارتقا مدرکشان پرداختند) تمکین نمودم و با صبوری در حالیکه در 12 سال گذشته از لحاظ آماری ( کمی) بیشترین تعداد مسابقه را در ایران برگزار نمودم ولی بی قانونی نکردم وبه راههای فرعی متوسل نشدم .و اکنون نیز جز حقم چیز دیگری نمی خواهم .

بارخدایا  می دونم در این ساعات سرت شلوغه و همه دنبال حاجات وآرزوهای خودشون هستن به همین خاطر سرت رو بیشتر ازاین درد نمی آرم و ازت در آخر آرزوهای ابتدای سال 1392 می خواهم که :

سالی سرشار از شادی ، آرامش ، صلح ودوستی، پر از خیر وبرکت  و همراه با حس ناب خوشبختی را برای تک تک هم وطنانم و به خصوص خانواده بزرگ و گرامی شطرنج ایران رقم بزنی .

آمین یا رب العالمین


منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/3241//29-12-1391//دعای-آخر-سال-1391/