تاریخ : يكشنبه، 10 آبان ماه، 1388
موضوع : jahan

بازيهاي سريع داخل سالن آسيا آغازشد.

سایت شطرنج رخسایت شطرنج رخ

سومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا

هانوی - ویتنام

> بخش انفرادی مردان       > بخش انفرادی بانوان

> بخش تیمی برق آسا         > بخش تیمی سریع

 سایت شطرنج رخ

لحظاتی پیش دور اول مسابقات سریع انفرادی آغاز شد :

احسان قائم مقامی و الشن مرادی ابدی نمایندگان ایران در این بخش هستند

نکته جالب اینکه در بخش مردان تمام تیم های آسیایی با بهترین نفرات در این بخش

 حاضر هستند و در بخش بانوان چندین و چند قهرمان و نایب قهرمان مسابقات

 قهرمانی بزرگسالان و جوانان جهان حضور دارند ...

لیست اولیه بخش مردان : اینجا      لیست اولیه بخش بانوان : اینجا


دور اول :

سایت شطرنج رخ بها سعد (2148)   0 - 1   GM احسان قائم مقامی (2579)  سایت شطرنج رخ

سایت شطرنج رخ علی عبدالرحمان (1940)   0 - 1   GM الشن مرادی ابدی (2547)  سایت شطرنج رخ

سایت شطرنج رخ WGM شادی پریدر (2251)    1 - 0    چن آی چن (1715) سایت شطرنج رخ

سایت شطرنج رخ WGM آتوسا پورکاشیان (2304)    1 - 0    WFM قایدا العطار (1875)  سایت شطرنج رخ

بچه ها بدون هیچ گونه مشکل خاصی دور اول را با پیروزی پشت سر گذاشتند

احسان و آتوسا حریفان اردنی را بردند

و الشن در برابر حریف مالدیو و شادی در برابر حریف تایوان پیروز شدند

در دور بعدی با حریفان نیرومندتری روبرو خواهیم شد ...
 


دور دوم :

سایت شطرنج رخ  GM الشن مرادی ابدی (2547)   0.5 0.5   GM کریشنان ساشیکیران (2661)  سایت شطرنج رخ

سایت شطرنج رخ GM احسان قائم مقامی (2579)   1 - 0   عباسین مهدی (1200) سایت شطرنج رخ

سایت شطرنج رخ GM هائو یفان (2585)    1 - 0    WGM شادی پریدر (2251) سایت شطرنج رخ

سایت شطرنج رخ WIM اولفا سابیروآ (2195)    0 - 1    WGM آتوسا پورکاشیان (2304) سایت شطرنج رخ

  الشن در برابر ساشیکیران دومین شطرنجباز برتر تاریخ هند به تساوی رسید

احسان که با قرعه خوب حریف افغان مواجه شده بود کار سختی در پیش نداشت

شادی پریدر روی میز یک مسابقات به بخت نخست قهرمانی مسابقات

استاد بزرگ "ییفان هائو" نایب قهرمان حال حاضر جهان باخت

آتوسا پورکاشیان هم در برابر نماینده ازبکستان پیروز شد

 

دور سوم :

سایت شطرنج رخ  GM الشن مرادی ابدی (2547)   1 - 0   GM آنتون فیلیپوف (2595) سایت شطرنج رخ

سایت شطرنج رخ GM کریشنان ساشیکیران (2661)   0.5 - 0.5    GM احسان قائم مقامی (2579) سایت شطرنج رخ

سایت شطرنج رخ  WGM آتوسا پورکاشیان (2304)   1 - 0   WFM سنگراودان اوتگونجارگال (2140) سایت شطرنج رخ

سایت شطرنج رخ  WGM شادی پریدر (2251)   1 - 0   WFM نارومی اوچیدا (1853) سایت شطرنج رخ

دور سوم مسابقات به پایان رسید ...

احسان روی میز چهار در برابر استاد بزرگ سرشناس هند ساشیکیران مساوی کرد

وی دومین شطرنجباز تاریخ هند است که توانسته است در برهه ای مرز درجه 2700 را رد کند

الشن روی میز پنج مسابقات در برابر استاد بزرگ قدرتمند ازبکستان به پیروزی رسید

فیلیپوف در حال حاضر پس از قاسمجانوف در رده دوم فهرست درجه ازبکستان است

آتوسا و شادی هم در برابر حریفان مغول و ژاپن کار سختی در پیش نداشتند

آتوسا فردا روی میز یک مسابقات به مصاف نایب قهرمان بانوان جهان خواهد رفت

 

دور چهارم :

سایت شطرنج رخ GM پنتالا هریکریشنا (2673)   ؟ ؟   GM الشن مرادی ابدی (2547) سایت شطرنج رخ

سایت شطرنج رخ GM احسان قائم مقامی (2579)   ؟ - ؟   GM نگوین نگوک تانسون (2589) سایت شطرنج رخ

سایت شطرنج رخ GM هائو یفان (2585)    ؟ - ؟    WGM آتوسا پورکاشیان (2304) سایت شطرنج رخ

سایت شطرنج رخ مومینا محمد (1200)    ؟ - ؟    WGM شادی پریدر (2251) سایت شطرنج رخ
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/379//10-8-1388//بازيهاي-سريع-داخل-سالن-آسيا-آغازشد./