تاریخ : دوشنبه، 11 آبان ماه، 1388
موضوع : razavi

تيم اميد قهرمان ليگ نوجوانان مشهد شد .

سایت شطرنج رخ

در دومين دوره ليگ نوجوانان مشهد كه از 23/4/1388 آغاز  ودر پايان دور يازدهم  اين مسابقات تيم اميد  متشكل از (امير رضا بهرامي -بهراد بهرامي -سجادموسوي جد-امير حسين اكبري وحميد رضا اكبري )در رده نخست ايستادند وبه عنوان قهرماني اين دوره از مسابقات دست يافتند . وتيمهاي فرزين يك و متفكران فرهنگ نيز در رده هاي دوم وسوم جدول قرار گرفتند .

سايت رسمي مسابقات


منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/381//11-8-1388//تيم-اميد-قهرمان-ليگ-نوجوانان-مشهد-شد-./