تاریخ : چهارشنبه، 13 آبان ماه، 1388
موضوع : jahan

آذربایجان و روسیه قهرمانان تیمی اروپا

سایت شطرنج رخدر هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی تیمی اروپا تیم آذربایجان به مقام قهرمانی دست یافت وتیمهای روسیه واوکراین نیز در رده های دوم وسوم ایستادند.

در بخش بانوان روسیه اول شد وتیمهای گرجستان و اوکراین نیز دررده های دوم وسوم ایستادند.

لینک خبر
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/385//13-8-1388//آذربایجان-و-روسیه-قهرمانان-تیمی-اروپا/