تاریخ : چهارشنبه، 13 آبان ماه، 1388
موضوع : jahan

مبارزه دوجانبه سریع کارپف و آناند

سایت شطرنج رخ

دراین مسابقه سریع کارپف 5/3 بر 5% مغلوب آناند شد.

لینک خبر


منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/386//13-8-1388//مبارزه-دوجانبه-سریع-کارپف-و-آناند/