تاریخ : شنبه، 23 آبان ماه، 1388
موضوع : razavi

سعید عربی قهرمان سریع 22/8 مشهد

سایت شطرنج رخدر پایان 5 دور رقابت شرکت کنندگان در تالار شطرنج  خراسان رضوی سعید عربی به مقام اول دست یافت.

در این مسابقات که به داوری هاشم حیدری برگزار گردید ده بندی زیر به دست آمد :

1-سعید عربی

2-امیر حسین اکبری

3-محمدتقی والسلام

4-حمید رضا اکبری

5-سیدعلی موسوی

6-محمدحسین رنجبر

7-عباس طاووسی

8-مهدی طبسی

9-سجادخالقی

10-محمدتوکلی
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/399//23-8-1388//سعید-عربی-قهرمان-سریع-22/8-مشهد/