تاریخ : جمعه، 29 آبان ماه، 1388
موضوع : jahan

کورچنوی در لندن سیمولتانه برگزار می کند.

سایت شطرنج رخ

سایت شطرنج رخ

در خلال برگزاری مسابقه سوپر گرند مستری در لندن که با حضور 8 شطرنجباز برجسته دنیا برگزار می گردد ،کوچنوی اقدام به برگزاری مسابقه سیمولتانه می نماید .

لینک خبر


منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/404//29-8-1388//کورچنوی-در-لندن-سیمولتانه-برگزار-می-کند./