تاریخ : شنبه، 12 مهر ماه، 1393
موضوع : iran

رکورد جهش 230 واحدی درجه در یک فهرست!!

سایت شطرنج رخ

ثبت رکوردی جدید در ایران: افزایش 230 واحدی درجه بین المللی!!! 

نیما فندرسکی، شطرنج باز نوجوان تهرانی با افزایش 230 واحدی!!! ضمن ثبت

رکوردی جدید در شطرنج ایران [و شاید جهان!] درجه اش را به عدد
 2262 رساند

 سایت آچمز
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/4518//12-7-1393/iran/رکورد-جهش-230-واحدی-درجه-در-یک-فهرست!!/