تاریخ : شنبه، 17 آبان ماه، 1393
موضوع : iran

اخبار کوتاه شطرنج (12)


شنبه مورخ 17 آبان ماه 1393

سایت شطرنج رخ لینک پخش زنده دیدارهای رویـــــــــارویی قهرمانی شطرنج جهان 2014: اینجا / آغاز از ساعت 15:30

سایت شطرنج رخ با توجه به باخت عجیب دور اول "بجاج پرینس" هندی [بخت نخست قهرمانی رده 18 سال] از دور دوم، "مسعود مصدق پور" ایران صاحب میز 1 این رده است: اینجا / "درسا درخشانی" هم میز یکی است

سایت شطرنج رخ دور اول مسابقات شطرنج قهرمانی نوجوانان آسیا [رده های 14، 16 و 18 سال] در دهلی نو برگزار شد که توقف استادان فیده  "سیدمحمد امین طباطبایی" و "آرین غلامی" از اتفاقات جالب توجه آن بود: اینجا

سایت شطرنج رخ یک تصویر: "مگنوس کارلسن" در کنفرانس مطبوعاتی گفت: "جان و دن! [منظورش دن-پیتر هین نیلسن بود (که مترجم هم حسابی گمراه شد)] اینجا همراهم هستند: اینجا / وی به دیگران اشاره ای نکرد

سایت شطرنج رخ یک تصویر: "گجسکی" لهستانی دستیار جدید "آناند" در رویارویی قهرمانی جهان امسال است. "کریشنان ساسیکیران" هندی و "رادوسلاو وجتازک" لهستانی نیز به همکاری شان ادامه می دهند: اینجا

سایت شطرنج رخ در قهرمانی نوجوانان آسیای امسال مدعیان ایرانی متعددی حضور دارند. "طباطبایی" و "درخشانی" بخت نخست قهرمانی رده هایشان هستند. "مصدق پور" و "غلامی" نیز به ترتیب بخت دوم و سوم هستند: اینجا

سایت شطرنج رخ پخش زنده دیدارهای دور اول بخش فکری مسابقات شطرنج قهرمانی نوجوانان آسیا 2014 در هند: اینجا

سایت شطرنج رخ مشاهده زنده ویدیویی مسابقات شطرنج قهرمانی نوجوانان آسیا از اینجا امکان پذیر است / در دهلی نو

سایت شطرنج رخ پیج اینســتاگرام رویارویی قهرمانی جهان: اینجا / دو آلبوم هم سایت رسمی منتشر کرد: اینجا و اینجا

سایت شطرنج رخ یک تصویر: لباس رنگارنگی که مگنوس کارلسن در هتل به تن دارد: اینجا / بررسی محل مسابقه: اینجا


منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/4609//17-8-1393/iran/اخبار-کوتاه-شطرنج-(12)/