تاریخ : پنجشنبه، 22 آبان ماه، 1393
موضوع : آئين نامه مسابقات

دوره 4 مسابقات تیمی جام آینده سازان

چهارمین دوره مسابقات تیمی زیر 14 سال
 جام آینده سازان
20 لغایت 25 آذر 1393
__.jpg
آیین نامه مسابقات بزودی ....


منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/4616//22-8-1393/آئين نامه م/دوره-4-مسابقات-تیمی-جام-آینده-سازان/