تاریخ : پنجشنبه، 22 آبان ماه، 1393
موضوع : آئين نامه مسابقات

دومین دوره مسابقات سریع { ریتد}

دومین دوره مسابقات شطرنج سریع { ریتد} جام یلدا
27 - 28 آذر 1392
هیات شطرنج استان گیلان
k20.jpg
آیین نامه مسابقات بزودی....سایت پروچس
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/4617//22-8-1393/آئين نامه م/دومین-دوره-مسابقات-سریع-{-ریتد}/