تاریخ : پنجشنبه، 22 آبان ماه، 1393
موضوع : iran

مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا


 

نوجوانان کشورمان سه مدال طلا، یک نقره و یک برنز در پایان مسابقات شطرنج قهرمانی نوجوانان آسیا (رده سنی 14 تا 18 سال) کسب کردند.

 نوجوانان کشورماندر پایان رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا موفق به کسب سه مدال طلا، یک نقره و یک برنز شدند. در این مسابقات که عصر روز گذشته به پایان رسید درسا درخشانی در رده سنی زیر 16 سال دختران، سید محمد امین طباطبایی در رده سنی زیر 14 سال و شاهین لرپری زنگنه در رده سنی زیر 16 سال پسران موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند. مسعود مصدق پور در رده سنی زیر 18 سال نایب قهرمان شد و آرین غلامی در رده سنی زیر 14 سال پسران موفق به کسب مدال برنز گردید.

دور نهم (پایانی) بخش آزاد (93/8/22):

در پایان این دور از مسابقات که عصر دیروز (چهارشنبه) برگزار شد، آرش طاهباز و آرین غلامی برابر حریفان خود از ازبکستان و سید محمد امین طباطبایی و مرصاد خداشناسبرابر حریفان خود از هندبه پیروزی رسیدند. شاهین لرپری زنگنه و مسعود مصدق پور با حریفان هندی خود و اشکان ازلی با حریف خود از سری لانکا به تساوی دست یافتند.

به این ترتیب در پایان این مسابقات: شاهین لرپری زنگنه با 7 امتیاز در ردیف 1، سید محمد امین طباطبایی با 7 امتیاز در ردیف 1،مسعود مصدق پور با 6.5 امتیاز در ردیف 2، آرین غلامی با 6.5 امتیاز در ردیف 3، مرصاد خداشناس با 5 امتیاز در ردیف 8، اشکان ازلی با 4.5 امتیاز در ردیف 12 و آرش طاهباز با 5 امتیاز در ردیف 12 جدول قرار گرفتند.

 

دور پایانی بخش دختران:

 در پایان این دور از مسابقات درسا درخشانی،سیده فاطمه هاشمی و ساناز اسماعیلی دیزکوهی مقابل حریفان هندی خود و طناز ازلی و آسانا قاضی زاده برابر حریفان خود از قرقیزستان و امارات متحده عربی به پیروزی رسیدند. مبینا علی نسب، آناهیتا غلامی و محدثه علی جان زادهبازی را به حریفان خود از هند، فیلیپین و هند واگذار کردند.

به این ترتیب در پایان این مسابقات: درسا درخشانی با 7.5 امتیاز در ردیف 1، آناهیتا غلامی با 5.5 امتیاز در ردیف 6، محدثه علی جان زاده با 4.5 امتیاز در ردیف 10، سیده فاطمه هاشمی با 5 امتیاز در ردیف 14، مبینا علی نسب با 4 امتیاز در ردیف 16، ساناز اسماعیلی دیزکوهی با 4.5 امتیاز در ردیف 17، آسانا قاضی زاده با 4 امتیاز در ردیف 19 و طناز ازلی با 4 امتیاز در ردیف 21 جدول قرار گرفته اند.

 

 پنج برد و پنج تساوی در پایان دور هشتم

دور هشتم بخش آزاد (93/8/21):

در پایان این دور از مسابقات که صبح امروز (چهارشنبه) برگزار شد، شاهین لرپری زنگنه، اشکان ازلی و مسعود مصدق پور برابر حریفان خود از هند، مالزی و هند به پیروزی رسیدند. آرین غلامی و سید محمد امین طباطبایی با حریفان هندی خود به تساوی رضایت دادند. آرش طاهباز و مرصاد خداشناس مغلوب حریفان خود از ازبکستان شدند.

دور هشتم بخش دختران:

 در پایان این دور از مسابقات درسا درخشانی به پیروزی برابر حریف خود از ازبکستان رسید و آناهیتا غلامی بر محدثه علی جان زاده غلبه کرد. مبینا علی نسب،سیده فاطمه هاشمی و ساناز اسماعیلی دیزکوهی مقابل حریفان خود از هند، ترکمنستان و هند به تساوی رسیدند.طناز ازلی و آسانا قاضی زاده  بازی را به حریفان خود از فیلیپین و ترکمنستان واگذار کردند.

 

هفت برد و سه تساوی در پایان دور هفتم

دور هفتم بخش آزاد (93/8/21):

در پایان این دور از مسابقات که عصر دیروز (سه شنبه) برگزار شد، آرین غلامی،اشکان ازلی، مرصاد خداشناس، شاهین لرپری زنگنه و مسعود مصدق پور برابر حریفان خود از هند، فیلیپین، قزاقستان، قرقیزستان و هند به پیروزی رسیدند.سید محمد امین طباطبایی با حریف خود از ازبکستان به تساوی رسید. آرش طاهباز مغلوب حریف خود از هند شد.

 

دور هفتم بخش دختران:

 در پایان این دور از مسابقاتدرسا درخشانیو محدثه علی جان زادهبرابر حریفان خود از ویتنام و ترکمنستان به پیروزی دست یافتند. سیده فاطمه هاشمی و آناهیتا غلامی مقابل حریفان خود از فیلیپین و هند به تساوی رسیدند. طناز ازلی، آسانا قاضی زاده، ساناز اسماعیلی دیزکوهی و مبینا علی نسب بازی را به حریفان خود از هند، ازبکستان، فیلیپین و هند واگذار کردند.

 

هفت برد و سه تساوی در پایان دور ششم

دور ششم بخش آزاد (93/8/20):

در پایان این دور از مسابقات که صبح امروز (سه شنبه) برگزار شد، آرین غلامی،مسعود مصدق پور و سید محمد امین طباطبایی برابر حریفان خود از هند، قزاقستان و هند به پیروزی رسیدند. مرصاد خداشناس با حریف خود از هند به تساوی رسید. آرش طاهباز، اشکان ازلی و شاهین لرپری زنگنه مغلوب حریفان خود از هند، ترکمنستان و هند شدند.

 

دور ششم بخش دختران:

 در پایان این دور از مسابقاتطناز ازلی، آسانا قاضی زاده، محدثه علی جان زاده و ساناز اسماعیلی دیزکوهی برابر حریفان خود از سری لانکا، امارات متحده عربی، هند و قزاقستان به پیروزی دست یافتند. آناهیتا غلامی و درسا درخشانی مقابل حریفان خود از هند به تساوی رسیدند. سیده فاطمه هاشمی و مبینا علی نسب بازی را به حریفان هندی خود واگذار کردند.

 

 شش برد و دو تساوی در پایان دور پنجم

دور پنجم بخش آزاد (93/8/19):

در پایان این دور از مسابقات که صبح امروز (دوشنبه) برگزار شد، آرین غلامی و مسعود مصدق پور برابر حریفان خود از تاجیکستان و هند به پیروزی رسیدند و سید محمد امین طباطبایی، آرش طاهباز را شکست داد. شاهین لرپری زنگنه با حریف خود از هند به تساوی رسید. اشکان ازلی و مرصاد خداشناس مغلوب حریفان خود از ازبکستان و قزاقستان شدند.

به این ترتیب در پایان دور پنجم: شاهین لرپری زنگنه با 4.5 امتیاز در ردیف 1،سید محمد امین طباطبایی با 4 امتیاز در ردیف 1، آرش طاهباز با 4 امتیاز در ردیف 4،مسعود مصدق پور با 3 امتیاز در ردیف 7،مرصاد خداشناس با 2.5 امتیاز در ردیف 12، آرین غلامی با 3 امتیاز در ردیف 13 و اشکان ازلی با 2 امتیاز در ردیف 14 جدول قرار گرفته اند.

 

دور پنجم بخش دختران:

 در پایان این دور از مسابقات سیده فاطمه هاشمی، درسا درخشانی و ساناز اسماعیلی دیزکوهی برابر حریفان خود از ازبکستان، فیلیپین و امارات متحده عربی به پیروزی دست یافتند. و آناهیتا غلامی مقابل حریف خود از ویتنام به تساوی رسید. مبینا علی نسب، طناز ازلی، آسانا قاضی زاده و محدثه علی جان زاده بازی را به حریفان هندی خود واگذار کردند.

به این ترتیب در پایان دور پنجم: درسا درخشانی با 4 امتیاز در ردیف 2، آناهیتا غلامی با 3.5 امتیاز در ردیف 5، مبینا علی نسب با 3.5 امتیاز در ردیف 6، محدثه علی جان زاده با 2.5 امتیاز در ردیف 12، سیده فاطمه هاشمی با 3 امتیاز در ردیف 13، آسانا قاضی زاده با 2 امتیاز در ردیف 16، ساناز اسماعیلی دیزکوهی با 2 امتیاز در ردیف 19 و طناز ازلی با 21 امتیاز در ردیف 21 جدول قرار گرفته اند.

 

شش برد و دو تساوی در پایان دور چهارم

دور چهارم بخش آزاد (93/8/19):

در پایان این دور از مسابقات که عصر دیروز (یکشنبه) برگزار شد، آرش طاهباز، آرین غلامی، مرصاد خداشناس و شاهین لرپری زنگنه برابر حریفان خود از هند، سری لانکا، ترکمنستان و هند به پیروزی دست یافتند. سید محمد امین طباطبایی با حریف خود از هند به تساوی رسید. اشکان ازلی و مسعود مصدق پور مغلوب حریفان خود از هند شدند.

دور چهارم بخش دختران:

در پایان این دور از مسابقات مبینا علی نسب وآناهیتا غلامی برابر حریفان خود از هند و سری لانکا به پیروزی رسیدند. محدثه علی جان زاده مقابل حریف خود از ازبکستان به تساوی رسید. سیده فاطمه هاشمی، طناز ازلی، آسانا قاضی زاده، درسا درخشانی و ساناز اسماعیلی دیزکوهی بازی را به حریفان خود از قزاقستان، ازبکستان، ویتنام، هند و ترکمنستان واگذار کردند.

 

هشت برد و دو تساوی در پایان دور سوم

دور سوم بخش آزاد (93/8/18):

در پایان این دور از مسابقات که صبح امروز (یکشنبه) برگزار شد، آرش طاهباز، سیدمحمد امین طباطبایی، اشکان ازلی، شاهین لرپری زنگنه و مسعود مصدق پور بر حریفان خود از سری لانکا، ازبکستان، امارات، ترکمنستان و هند غلبه کردند. مرصاد خداشناس با حریف خود از هند به تساوی رسید. آرین غلامی مغلوب حریف خود از هند شد.

دور سوم بخش دختران:

در پایان این دور از مسابقات طناز ازلی، درسا درخشانی و محدثه علی جان زاده حریفان خود از بنگلادش، هند و قرقیزستان شکست دادند. مبینا علی نسب مقابل حریف هندی خود به تساوی رسید. سیده فاطمه هاشمی، آناهیتا غلامی، آسانا قاضی زاده و ساناز اسماعیلی دیزکوهی بازی را به حریفان هندی خود واگذار کردند.

 

یازده برد و یک تساوی در پایان دور دوم

دور دوم بخش آزاد (93/8/18):

در پایان این دور از مسابقات که عصر دیروز (شنبه) برگزار شد، آرش طاهباز، سیدمحمد امین طباطبایی، مرصاد خداشناس و شاهین لرپری زنگنه به ترتیب حریفان خود از هند، ترکمنستان، فیلیپین و قزاقستان را شکست دادند. آرین غلامی به تساوی برابر حریف خود از هند رضایت داد. اشکان ازلی و مسعود مصدق پور بازی را به حریفان خود از هند و فیلیپین واگذار کردند.

دور دوم بخش دختران:

در پایان این دور از مسابقات، سیده فاطمه هاشمی، مبینا علی نسب، طناز ازلی، آسانا قاضی زاده، آناهیتا غلامی، درسا درخشانی و ساناز اسماعیلی دیزکوهی به پیروزی مقابل حریفان خود به ترتیب از هند، ازبکستان، امارات، ویتنام، ازبکستان، ترکمنستان و امارات دست یافتند. محدثه علی جان زاده برابر حریف خود از هند شکست خورد.

 

10 برد و دو تساوی در پایان دور اول مسابقات شطرنج قهرمانی نوجوانان آسیا (رده سنی 14 تا 18 سال) برای ایران رقم خورد.

 

دور اول بخش آزاد (93/8/17):

در پایان این دور از مسابقات که صبح امروز (شنبه) برگزار شد، آرش طاهباز، اشکان ازلی، شاهین لرپری و مسعود مصدق پور به ترتیب برابر حریفان خود از سری لانکا، هند، مالزی و ترکمنستان به برتری دست یافتند. آرین غلامی و سید محمد امین طباطبایی به تساوی برابر حریفان خود از ترکمنستان و فیلیپین رضایت دادند. مرصاد خداشناس بازی را به حریف هندی خود واگذار کرد.

دور اول بخش دختران:

در پایان این دور از مسابقات، سیده فاطمه هاشمی، مبینا علی نسب، آناهیتا غلامی، آسانا قاضی زاده، محدثه علی جان زاده و درسا درخشانی به پیروزی مقابل حریفان خود به ترتیب از امارات، قرقیزستان، امارات، هند، امارات، هند، دست یافتند. طناز ازلی و ساناز اسماعیلی دیزکوهی برابر حریفان خود از هند شکست خوردند.

گفتنی است این مسابقات از 17 آبان آغاز و تا 23 آبان ماه در دهلی نو - هند ادامه خواهد داشت.در این مسابقات در بخش دختران زیر 14 سال 30 نفر از 11 کشور، پسران زیر 14 سال 33 نفر از 13 کشور، دختران زیر 16 سال 26 نفر از 11 کشور، پسران زیر 16 سال 20 نفر از 10 کشور، دختران زیر 18 سال 24 نفر از 10 کشور، پسران زیر 18 سال 18 نفر از 11 کشور شرکت کرده اند.

اسامی و رده سنی ورزشکاران کشورمان که در این مسابقات شرکت کرده اند به شرح ذیل است.

ردیف

نام و نام خانوادگی

رده سنی

1

 سیده فاطمه هاشمی

زیر 14 سال دختران

2

مبینا علی نسب

زیر 14 سال دختران

3

طناز ازلی

زیر 14 سال دختران

4

آسانا قاضی زاده

زیر 16 سال دختران

5

 آناهیتا غلامی اوریمی

زیر 16 سال دختران

6

 درسا درخشانی

زیر 16 سال دختران

7

 محدثه علیجان‏زاده

زیر 16 سال دختران

8

 ساناز اسماعیلی دیزکوهی

زیر 18 سال دختران

9

آرش طاهباز

زیر 14 سال پسران

10

 آرین غلامی اوریمی

زیر 14 سال پسران

11

 سیدمحمدامین طباطبایی

زیر 14 سال پسران

12

اشکان ازلی

زیر 16 سال پسران

13

 مرصاد خداشناس

زیر 16 سال پسران

14

 شاهین لرپری زنگنه

زیر 16 سال پسران

15

 مسعود مصدق‏ پور

زیر 18 سال پسران

 

 

 

روابط عمومی فدراسیون شطرنج
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/4621//22-8-1393/iran/مسابقات-قهرمانی-نوجوانان-آسیا/