تاریخ : يكشنبه، 25 آبان ماه، 1393
موضوع : iran

ششمین دوره مسابقات آزاد جام لیان بوشهر

استاد بین المللی امیر رضا پوررمضانعلی از گیلان قهرمان مسابقات شد .رده بندي نهايي مسابقات

گزارش تصويري مراسم اختتاميه مسابقات

آئین نامه مسابقات

سايت هيأت شطرنج استان بوشهر

www.hamadanchess.ir
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/4629//25-8-1393/iran/ششمین-دوره-مسابقات-آزاد-جام-لیان-بوشهر/