تاریخ : يكشنبه، 25 آبان ماه، 1393
موضوع :

اعضای کمیسینوهای فدراسیون بین المللی شطرنج


 

اعضای کمیسینوهای فدراسیون بین المللی شطرنج برای سالهای 2018-2014 معرفی شدند.در آخرین تصمیمات اخذ شده در فدراسیون بین المللی شطرنج اعضای کمیسینوهای مختلف فیده معرفی شدند. در  میان اعضای معرفی شده دو ایرانی به عنوان عضو در سه کمیسیون معرفی شدند: هادی کریمی به عنوان عضو اصلی کمیسیون شطرنج در مدارس، مهرداد پهلوان زاده به عنوان عضو اصلی کمیسیون قوانین و مقررات مسابقات و عضو کمیسیون فنی.

گفتنی است اعضای این کمیسیون برای مدت 4 سال منصوب شدند.

روابط عمومی فدراسیون شطرنج
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/4634//25-8-1393/jahan/اعضای-کمیسینوهای-فدراسیون-بین-المللی-شطرنج/