تاریخ : يكشنبه، 25 آبان ماه، 1393
موضوع : iran

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

پایان مسابقات رده های سنی استان البرزمسابقات قهرمانی رده های سنی دختران (84 نفر) و زیر 6 و 8 سال پسران (60 نفر) استان البرز از روز شنبه 17 آبان با سرداوری کیومرث عشقی و داوری علی نوری، محبوبی و  جعفری پور در سالن هیات شطرنج استان البرز به سرپرستی مهدی کیانپور آغاز شد و استقبال بسیار خوبی از این مسابقات به عمل آمد. 

4 بازیکن ریتینگ دار در این مسابقات حضور دارند.

 رده سنی زیر 6 سال پسران

رده سنی زیر 8 سال پسران

 

رده سنی زیر 8 سال دختران

رده سنی زیر 10 سال دختران

رده سنی زیر 12 سال دختران

رده سنی زیر 14 سال دختران

 

نتایج رده سنی زیر 6 سال دختران

رده بندی رده سنی زیر 6 سال دختران

نتایج رده سنی زیر 16 سال دختران

رده بندی رده سنی زیر 16 سال دختران

نتایج رده سنی زیر 18 سال دختران

رده بندی رده سنی زیر 18 سال دختران

  

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

 

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

 

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

 

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

 

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

 

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

 

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

 

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

 

 پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

 

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

 

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

 

 پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

 

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

 

 پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

 

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

 

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

 

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

 

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

 

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

 

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

 

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

 

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

 

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

 

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

 

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

  

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

  

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

  

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

  

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

 

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

 

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

پایان مسابقات رده های سنی استان البرز

منبع :صفحه شطرنج
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/4638//25-8-1393/iran/پایان-مسابقات-رده-های-سنی-استان-البرز/