تاریخ : يكشنبه، 25 آبان ماه، 1393
موضوع : iran

جشنواره دانشجویان دانشگاه تهران (خانمها)

سیزدهمین دوره جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران (خانمها)سیزدهمین دوره جشنواره ورزشی دانشجویان خانم دانشگاه تهران در رشته شطرنج روزهای 20 و 21 آبان با حضور 18 نفر از دانشکده های مرتبط با دانشگاه تهران در 5 دور به روش سوئیس در ساختمان شماره 1 دانشگاه تهران برگزار گردید که در نهایت مقام های زیر بدست آمد :

در بخش انفرادی : 

نفر اول : لیلا کامیاب از دانشکده دامپزشکی با 5 امتیاز

نفر دوم : هانیه امید با 4 امتیاز

نفر سوم :  آلاله رضوانی با 4 امتیاز

نفر چهارم : محبوبه سلیمان پور با 4 امتیاز و پوئن کمتر

 

بخش تیمی : 

مقام اول :  پردیس فنی با 18 امتیاز 

مقام دوم : پردیس کشاورزی با 9 امتیاز

مقام سوم : دامپزشکی با 6 امتیاز

 

مسئول برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی خانم زهره سفالی 

سرپرست فنی : بهنام فرد بهبهانی 

سرداور : شمس اله سرخیل   داور : زهرا مهدوی - ابراهیم زاده

در اینجا از خانم حیدری معاون تربیت بدنی دانشگاه تهران و همچنین خانم زهره سفالی مسئول برگزاری مسابقات که زحمات فراوانی در این مسابقات متقبل گردیدند تشکر می گردد. (از طرف شمس اله سرخیل)

 

سیزدهمین دوره جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران (خانمها)

 

سیزدهمین دوره جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران (خانمها)

 

سیزدهمین دوره جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران (خانمها)

 سیزدهمین دوره جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران (خانمها)

از راست : سرخیل- بهبهانی

با تشکر از شمس اله سرخیل بابت ارائه گزارش و ارسال تصاویر

منبع :صفحه شطرنج
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/4640//25-8-1393/iran/جشنواره-دانشجویان-دانشگاه-تهران-(خانمها)/