تاریخ : يكشنبه، 25 آبان ماه، 1393
موضوع : iran

جشنواره دانشجویان دانشگاه تهران (آقایان)

سیزدهمین دوره جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران (آقایان)سیزدهمین دوره جشنواره ورزشی شطرنج دانشجویان دانشگاه تهران در بخش آقایان روزهای 20 و 21 آبان در ساختمان شماره 1 دانشگاه تهران در 5 دور به روش سوئیس و با حضور 8 بازیکن ریتینگ دار برگزار شد که در پایان نتایج زیر بدست آمد :

مقام انفرادی : 

نفر اول : یاسر خطیبی از پردیس فنی دانشگاه تهران با 4.5 امتیاز و پوئن شکنی 15

نفر دوم : حمید رضا آسمانی از پردیس فنی با 4.5 امتیاز و پوئن شکنی 13.5 

نفر سوم : برنا صمدی از پردیس فارابی با 4 امتیاز و پوئن شکنی 15

نفر چهارم : نیما معصومی از پردیس فنی با 4 امتیاز و پوئن شکنی 13 

 مقام تیمی :

مقام اول : پردیس فنی تهران با 16 امتیاز 

مقام دوم : پردیس کشاورزی تهران با 13 امتیاز

مقام سوم : دانشکده مدیریت با 12 امتیاز

 

سرداور مسابقات : شمس اله سرخیل - داوران : ابراهیم زاده - زهرا مهدوی 

سرپرست فنی : بهنام فرد بهبهانی - مسئول برگزاری : آقای شاهسوند

 

ضمن تشکر از زحمات مسئولین محترم تربیت بدنی دانشگاه تهران جا دارد از آقای شاهسوند مسئول برگزاری ، خانم حیدری معاون تربیت بدنی دانشگاه تهران و خانم سفالی که در برگزاری مسابقات مساعدت نمودند تشکر نماییم. (از طرف آقای سرخیل)

 

سیزدهمین دوره جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران (آقایان)

 

سیزدهمین دوره جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران (آقایان)

 

 سیزدهمین دوره جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران (آقایان)

سیزدهمین دوره جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران (آقایان)

زهرا مهدوی از داوران

سیزدهمین دوره جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران (آقایان)

سیزدهمین دوره جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران (آقایان)

 سیزدهمین دوره جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران (آقایان)

از راست : بهبهانی- ابراهیم زاده - سرخیل

با تشکر از آقای سرخیل بابت ارائه گزارش و ارسال تصاویر

منبع : صفحه شطرنج
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/4641//25-8-1393/iran/جشنواره-دانشجویان-دانشگاه-تهران-(آقایان)/