تاریخ : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393
موضوع : jahan

رویارویی قهرمانی شطرنج جهان 2014

دور هفتم رویارویی قهرمانی شطرنج جهان 2014

مگنوس کارلسن  0.5-0.5   ویسواناتان آناند
نتیجه در پایان دور هفتم: 4-3 به نفع کارلسن

سایت شطرنج رخ پخش زنده سایت رسمی   

 سایت شطرنج رخ پخش زنده چس 24       سایت شطرنج رخ پخش زنده چس دام       سایت شطرنج رخ پخش زنده چس بمب






منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/4646//27-8-1393/jahan/رویارویی-قهرمانی-شطرنج-جهان-2014/