تاریخ : يكشنبه، 17 مرداد ماه، 1389
موضوع : iran

استادبزرگ مرادی مقام 6 NK هلندرا کسب نمود.استادبزرگ الشن مرادی به کسب عنوان ششمی مسابقات بین المللی NKهلندبسنده کرد.دردورپایانی این رقابتها مرادی به مصاف استادبین المللی کشوربرزیل کریکورمیختاریان رفت که این بازی طی 11حرکت باتوافق طرفین به تساوی انجامیدتاوی بااین تساوی با6.5امتیازباپوئن شکنی کمتر به مقام ششم برسد.

اودرصورت برددردیدارپایانی تا مقام دوم درجدول بالا می آمد.جالب توجه اینکه بجز استادبزرگ25ساله کشورفرانسه فرانکویس فارگر که با7.5امتیاز به مقام قهرمانی رسید نفرات دوم تانهم هرکدام دارای 6.5امتیاز گردیدند که فقط بدلیل پوئن شکنی  رده های پایین ترجدول رابه خوداختصاص دادندالبته نزدیکی امتیازها حاکی از فشردگی وسطح بالای مسابقات بود،اضافه می شود استادبزرگ مرادی با5برد،سه مساوی وفقط یک باخت صاحب6.5امتیازدراین رقابتها گردید.

سایت مسابقات
منبع این مقاله : :سایت شطرنج رخ
آدرس این مطلب : http://www.rook.ir/948//17-5-1389//استادبزرگ-مرادی-مقام-6--NK-هلندرا-کسب-نمود./